04. september 2015

Kommuner vil styrke det nære sundhedsvæsen

I løbet af efteråret kommer KL med et sammenhængende bud på, hvordan det nære sundhedsvæsen i kommunerne kan styrkes og sammenhængen mellem de regionale og kommunale sundhedstilbud blive bedre. Det er en væsentlig del af løsningen på at undgå overbelægning på sygehusene.

”Ingen må tvivle på kommunernes engagement i at styrke sundhedsvæsenet. I de seneste år har vi i den grad opgraderet det nære sundhedsvæsen i kommunerne, og antallet af medarbejdere med en sundhedsfaglig autorisation er steget med hele 37 procent siden 2007. Og ambitionerne er endnu større. I løbet af de kommende måneder vil KL komme med et samlet bud på, hvordan kommunerne kan skabe bedre og mere ensartede tilbud, samtidig med at vi skaber et tættere samspil mellem de regionale og kommunale sundhedstilbud.”

Sådan siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, som reaktion på fredagens mediehistorie om overbelægning på nogle sygehuse. Han erkender, at det nogle gange kan skyldes, at samarbejdet mellem sygehusene og kommunerne ikke er godt nok, og at kommunerne i nogle tilfælde har svært ved at finde de rette tilbud med kort varsel.

”Det skal ses i sammenhæng med, at især ældre patienter bliver udskrevet hurtigere end tidligere fra sygehusene i takt med, at det går hurtigere end planlagt at få nedlagt antallet af sengepladser på landets sygehuse. Det er klart, at når udviklingen går hurtigere end først antaget, så presser det kommunerne – så står vi ganske enkelt i en anden situation, end den vi har forberedt os på,” siger Thomas Adelskov.

Han slår fast, at det også er i kommunernes interesse at få løst den her udfordring. For det gavner alle – både patienter og samfundet. Derfor ser KL også meget frem til den sammenhængende, nationale plan for at styrke det nære sundhedsvæsen, som KL aftalte med regeringen i forbindelse med økonomiforhandlingerne i juli.