24. september 2015

Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder er underskrevet af aftalens parter.

Aftalen har virkning for tjenestemænd, der har optjent 37 års pensionsalder jf. § 1 den 1. januar 2019 eller senere.

Aftalen erstatter aftalen af 8. juli 2013 indgået mellem KL og KTO samt aftalen af 22. april 2013 indgået mellem KL og SHK.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder