18. september 2015

Administrativ information om den kommende EU-forordning om databeskyttelse

Resumé

Information til IT-chefen, HR- og juridisk afdeling: Den kommende EU-forordning om databeskyttelse, som skal erstatte persondataloven, forventes at blive vedtaget ved udgangen af dette år. Mange forskellige aktører udbyder og afvikler allerede nu en række kurser til kommunerne om den kommende forordning. KL gør opmærksom på, at forordningen ikke er vedtaget og derfor er det endelige indhold ikke kendt. KL anbefaler, at kommunerne venter med at deltage i kurser, indtil forordningen er endeligt vedtaget.

Sagen

EU’s forordning om databeskyttelse, som skal erstatte persondataloven har været undervejs i EU-regi siden 2012.  Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen er nu i gang med de sidste forhandlinger om indholdet i forordningen – de såkaldte trilogforhandlinger. Forhandlingerne forventes afsluttet i slutningen af 2015 eller i starten af 2016. Herefter har medlemsstaterne 2 år til at implementere forordningen.

Der er fortsat store uenigheder mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet og derfor er der forsat stor uvished om, hvilke regler om behandling af personoplysninger, den endelige forordning kommer til at indeholde.

KL er blevet opmærksom på, at der allerede nu udbydes en række kurser om den kommende databeskyttelsesforordning på trods af, at man endnu ikke kender indholdet af den endelige forordning. KL anbefaler i den anledning, at kommunerne venter med at deltage i kurser, indtil databeskyttelsesforordningen er vedtaget.

Der er dog sikkert, at databeskyttelsesforordningen vil indebære forandringer i forhold til den persondatalov, som vi kender i dag. Den nye databeskyttelsesforordning forventes således at få konsekvenser for den kommunale administration, arbejdstilrettelæggelse og it-systemer, og det vil være nødvendigt at sætte sig ind i det regler, der kommer til at gælde.

Når det endelige indhold i databeskyttelsesforordningen er på plads, vil KL også udbyde kurser som er målrettet den kommunale forvaltning og de kommunale opgaver. Kurserne vil indeholde en grundig gennemgang af de nye regler med fokus på de ændringer forordningen indeholder i forhold til den gældende persondatalov, og hvilken betydning ændringerne må forventes at få i kommunerne i praksis. Kurserne vil blive annonceret på KL’s hjemmeside.

Vil du vide mere?

KL har siden 2012 arbejdet for at sikre, at der i forordningen blev taget højde for kommunernes behov og ønsker. Du kan læse meget mere om KL’s interessevaretagelse og databeskyttelsesforordningen her

Kontakt person i KL

Chefkonsulent Annette Baun Knudsen abn@kl.dk, Chefkonsulent Pernille Jørgensen lpj@kl.dk eller Chefkonsulent, Annemette Frost asf@kl.dk