28. oktober 2015

Udsendte overenskomster

Nedenfor kan du se en liste over hvilke specielle overenskomster, der er blevet udsendt efter overenskomstforhandlingerne 2015.

Listen opdateres løbende, så de senest udsendte ligger øverst.

De udsendte overenskomster på det generelle område kan ses her

65.01 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune (1. april 2015) Rettelse 11/3-16: I § 22, stk. 1 er henvisningen til Bilag C ændret til Bilag B og i § 27, stk. 2 er henvisningen til Bilag C ændret til Bilag B.

31.01 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner (1. april 2015)

50.22 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen (1. august 2015)

5.60.01 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) (1. april 2015)

52.01 Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC's forhandlingsområde (pr. 1. april 2015)

61.01 Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (1. april 2015)

44.02 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (1. april 2015)

44.01 Overenskomst for ledende værkstedpersonale mv. ved klientværksteder (1. april 2015)

5.64.01 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. (1. april 2015)

66.01 Overenskomst for dagplejere (1 april 2015)

5.64.02 Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune (1. april 2015)

67.01 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner (1. april 2015)

65.11 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter (1. april 2015)

69.31 Pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger (1. april 2015)

69.21 Pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område  (1. april 2015)

51.01 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere (pr. 1. april 2015)

51.02 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere (pr. 1. april 2015)

51.11 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere (pr. 1. april 2015)  

60.02 Aftale vedrørende tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL's forhandlingsområde (1. april 2015)

62.05 Aftale om aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogiske uddannede personale ansat ved kommunale og selvejende daginstitutioner (1. april 2015)

64.04 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogiske uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen har indgået aftale (1. april 2015) 

64.01 Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. (1. april 2015)

64.02 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger, hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner (1. april 2015)

70.01 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker m.fl. (1. april 2015)

71.01 Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. (Sundhedskartellet) (1. april 2015)

5.50.91 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium (pr. 1. april 2015)

77.01 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner (1. april 2015)

09.04 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellet (1. april 2015)

41.92 Aftale for tjenestemandsansatte driftsassistenter/trafikkontrollører m.fl. (1. april 2015)

33.02 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger (1. april 2015)

50.66 Aftale for tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen (1. april 2015)

50.65 Overenskomst for ledere i ungdomsskolen (1. april 2015).

42.11 Overenskomst for flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl. ved kommunale lufthavne og flyvepladser samt ejendomsfunktionærer ved selvejende plejehjem, museumsbetjente, tilsynsførende i Københavns og Frederiksberg Kommuner (1. april 2015)

41.51 Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/-chefer (1. april 2015)

5.40.51 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune (1. april 2015)

33.04 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger (1. april 2015)

33.03 Overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger (1. april 2015)

41.41 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglært rengøringspersonale mv. (1. april 2015) 

41.71 Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og -elever (1. april 2015)

75.01 Overenskomst for husassistenter (1. april 2015)

31.12 Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer (1. april 2015)

40.25 Protokollat for tekniske mestre m.fl. (scene, lys og lyd) ved Musikhuset Aarhus (1. april 2015)

6.30.11 Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for Frederiksberg Kommunalforenings forhandlingsområde (1. april 2015)

6.30.12 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. ansat i Frederiksberg Kommune (1. april 2015)

5.40.01/6.40.01 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (1. april 2015)

78.01 Overenskomst for handicapledsagere (1. april 2015)

41.01 Overenskomst for tekniske service (1. april 2015) 

41.02 Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service (1. april 2015)

5.31.71 Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns Kommune (1. april 2015)

31.51 Overenskomst for kommunallæger (15-37 timer) indgået med Foreningen af Speciallæger (1. april 2015) 

42.01 Overenskomst for maritimt personale  (1. april 2015)

42.02 Aftale for maritimt personale (1. april 2015)

41.91 Overenskomst for trafikkontrollører/driftsassistenter (1. april 2015)

5.40.61 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune (1. april 2015)

Københavns Kommune (1. april 2015)

40.32 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. (1. april 2015)

41.21 Overenskomst for rengøringsassistenter (1. april 2015)

40.31 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. (1. april 2015)

5.31.61 Protokollat vedrørende afdelingslæger, 1. reservelæger og reservelæger i Københavns Kommune (1. april 2015)

40.01 Overenskomst for specialarbejdere m.fl. (1. april 2015)

40.12 Aftale for håndværkere (1. april 2015)

40.11 Overenskomst for håndværkere og IT-supportere m.fl. (1. april 2015)

40.22 Aftale for tjenestemandsansatte assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (1. april 2015)

40.21 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (1. april 2015)

50.82 Aftale for tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet (1. april 2015)

50.81 Overenskomst for ledere på undervisningsområdet (1. april 2015 )

69.01 Pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger (1. april 2015)

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne (1. april 2015)

Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale ved lokalbanerne (1. april 2015)

Aftale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (1. april 2015)

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale (1. april 2015)

60.01 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (1. april 2015).

79.01 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social og sundhedspersonale (1. april 2016)

64.11 Aftale vedrørende arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område (1. april 2016)

72.01 Overenskomst for ledere og mellemledere i ældreomsorgen (1. april 2015)

43.01 Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnet brandpersonale ved de kommunale redningsberedskaber (1. april 2015)

73.01 Overenskomst for social- og sundhedspersonale (1. april 2015)

31.41 Overenskomst for kommunallæger (3-14 timer) indgået med Praktiserende Lægers Organisation (1. april 2015)  

09.06 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område (1. april 2015)

34.01 Overenskomst for journalister (1. april 2015)

40.41 Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst (1. april 2015)

40.42 Forhandlingskartellets Fællesaftale ( Aftale for tjenestemandsansatte) (1. april 2015)

32.11 Overenskomst for tekniske designere m.fl. (1. april 2015).

32.01 Overenskomst for bygningskonstruktører (1. april 2015) 

53.01 Overenskomst for tandlæger (1. april 2015)

53.02 Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger (1. april 2015)

53.11 Overenskomst for tandlægekonsulenter (1. april 2015) 

50.72 Overenskomst for lærere ved sprogcentre (1. april 2015)

50.62 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen(1. april 2015)

35.11 Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale (1. april 2015) 

30.32 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere (1. april 2015)

30.31 Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere (1. april 2015)

5.30.21 Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune (1. april 2015)

6.30.15 Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for HK/KOMMUNAL's forhandlingsområde (1. april 2015)

5.30.11 Overenskomst for administration og IT mv. i Københavns Kommune (1. april 2015) 

53.21 Overenskomst for tandlklinikassistenter (1. april 2015)

04.89 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (1. april 2015)

50.01 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (1. april 2015)

50.02 Aftale for tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (1. april 2015)

33.01 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale (1. april 2015) 

30.01 Aftale om aflønning af chefer (1. april 2015) 

30.02 Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer (1. april 2015)

5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune (1. april 2015)

30.11 Overenskomst for administration og IT mv. (1. april 2015)

30.12 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale (1. april 2015)

5.40.62 Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune (1. april 2015)