12. oktober 2015

Problemer med MgO plader i byggeriet

Pladerne opsuger vand og medfører derfor fugt, skimmel og korrosion mv. KL giver her en række råd til, hvad din kommune kan gøre.

Der har på det seneste været fokus på de såkaldte MgO-plader, der har været brugt i nybyggeri og renoveringer i forbindelse med vindspærre. Problemet med pladerne er kort sagt, at de opsuger vand og derfor medfører fugt, skimmel og korrosion mv.

Byggeskadefonden har lagt en rapport om MgO-pladerne på sin hjemmeside: http://www.bsf.dk/erfaformidling/vindspærreplader/ Det konkluderes i denne undersøgelse, at MgO-plader:

 • Er uegnede til anvendelse som vindspærre i det danske klima
 • Indeholder saltet MgCl2, der er vandsugende
 • Afgiver vand efter ca. 7 døgn ved 90 pct. RF, hvilket optræder store dele af vinterhalvåret i DK
 • Med tiden mister deres sammenhængskraft, fordi deres bindemiddel dekomponerer ved høje relative fugtigheder
 • Medfører korrosion på tilstødende, ikke-rustfri metaldele, når pladerne afgiver saltholdigt vand
 • Kan medføre skimmelvækst, fordi deres pH-værdi ofte er lavere end de anførte ca. 10 i produktbladene, hvilket ellers ville have forhindret skimmelvækst. Der er desuden et relativt højt indhold af træfibre i pladerne. Yderligere vil pH-værdien med tiden falde på grund af optagelse af CO2 fra luften.

Hvad kan kommunen gøre?

 • Hver kommune kan med fordel undersøge, i hvor mange byggerier og renoveringer der er brugt MgO-plader og dermed få overblik over problemets omfang i egen kommune.
 • Med hensyn til placering af ansvar, kan kommunen med fordel afvente den opmandssag, der nu kører om placeringen af ansvaret for brugen af disse MgO-plader i et konkret, alment boligbyggeri.
 • Kommunerne kan med fordel lægge de faglige vurderinger til grund, der fremgår af den undersøgelse af MgO-plader, som Byggeskadefonden har fået lavet, og som ligger på institutionens hjemmeside. Det fremgår blandt andet af rapporten, at man anbefaler, at disse plader udskiftes inden for en rimelig kort tidshorisont, altså inden for et mindre antal år.

Hvad er MgO-plader, og hvad er de blevet brugt til?

MgO-plader er magnesiumoxid-plader. De er blevet brugt som vindspærre i nybyggeri og ved renoveringer i forbindelse med lette facader. Disse plader vandt stor udbredelse siden 1. januar 2010.

Hvad koster det at skifte MgO-pladerne ud?

Byggeskadefonden har lavet en undersøgelse af de 1.250 almene nybygninger og renoveringer, der er afleveret eller igangværende i perioden siden 1. januar 2010. Det helt korte referat er, at der er en god og en dårlig nyhed.

 • Den gode nyhed er, at der kun er MgO-plader i 70 ud af 1.250 sager.
 • en dårlige nyhed er, at det er ret dyrt at skifte pladerne ud. Udgifterne i de 70 sager vil løbe op i ca. 800 mio. kr. Det svarer i gennemsnit til 11,3 mio. kr. pr. bebyggelse.

 For yderligere information, kontakt chefkonsulent Eske Groes, tlf. 2165 7159, email esg@kl.dk