09. oktober 2015

LPNyt nr. 2015:37 - Tilpasning af GVU-protokollater på det pædagogiske område

Ved O.15 aftalte overenskomstparterne at tilpasse de gældende GVU-protokollater vedrørende elever på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) til den nye lovgivning på erhvervsuddannelsesområdet, således at den gruppe af elever som tidligere var omfattet af protokollaterne fortsat omfattes af disse.

Overenskomstparterne arbejder på at færdiggøre denne tilpasning af de tidligere GVU-protokollater (PAU) til de nye lovgivningsmæssige rammer. Der udestår fortsat drøftelser mellem parterne om afgrænsningen af protokollatet, som man arbejder på at afslutte hurtigst muligt.

Under hensyn til, at den nye lovgivning for erhvervsuddannelserne er trådt i kraft den 1. august 2015 er der udarbejdet følgende midlertidige administrationsgrundlag, som kommunerne bør anvende frem til udsendelsen af de tilpassede protokollater.

For allerede ansatte på de nedenstående overenskomstområder, der påbegynder uddannelse til pædagogisk assistent som EUV 1 i perioden fra den 1. august 2015 og frem til udsendelsen af de tilpassede GVU-protokollater gælder følgende bestemmelser:

  • Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogisk assistenter (61.01), Protokollat 1, §§ 1, 2, 3, 5 og 6
  • Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter (64.41), Protokollat 1, §§ 1, 2, 3, 5 og 6
  • Overenskomst for dagplejere (66.01), §§ 30 og 31, stk. 1 og 3
  • Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner (67.01), Protokollat 1, §§ 1, 2, 3 og 5

De pågældende elever skal være berettiget til godtgørelse iht. lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (for tiden LBK. nr. 148 af 12 februar 2014).

Ved ophør af uddannelsesaftale for EUV 1-elever følges reglerne herom i Erhvervsuddannelsesloven.

Kontaktperson i KL

Konsulent Lars Ørskov, ors@kl.dk