02. oktober 2015

Hurtigere proces vedrørende opholdskort til flygtninge

Udlændingestyrelsen vil fremover sende opholdskort til flygtninge tidligere, end de gør i dag. Proceduren for administrative CPR-numre til familiesammenførte bliver også ændret.

Kommunerne kan se frem til en hurtigere sagsbehandling, når Udlændingestyrelsen fra 1. oktober sender opholdskort til flygtninge, inden de ankommer til den kommune, de er visiteret til.

Den tidligere modtagelse af opholdskort betyder nemlig, at den enkelte flygtning fremover langt hurtigere kan få oprettet Nem-ID og bankkonto for eksempel.

Udlændingestyrelsen vil sende opholdskort til samme adresse, som de sender afgørelser om visitering. Det oplyser styrelsen i et nyhedsbrev, de har udsendt til landets kommuner i september.

Udstedelse af administrative CPR-numre til familiesammenførte

Af nyhedsbrevet fremgår det også, at Udlændingestyrelsen fra 1. oktober vil udstede administrative CPR-numre til familiesammenførte.

Det administrative CPR-nummer fungerer som et almindeligt CPR-nummer og vil fremgå af brevet fra Udlændingestyrelsen om opholdstilladelse. Kommunen kan derfor tage det i brug, når den skal registrere bopæl til den familiesammenførte.

Styrelsen oplyser i nyhedsbrevet hvilke persongrupper, der fra 1. oktober får udstedt et administrativt CPR-nummer.

Se Udlændingestyrelsens nyhedsbrev nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Udlændingestyrelsens nyhedsbrev til kommunerne - september 15