29. oktober 2015

Fælles brev fra Erhvervs- og Vækstministeren og KL: Processen for udmelding af de statslige interesser

Erhvervs- og Vækstministeren og KL har udsendt et fælles brev, der beskriver processen for udmelding af de statslige interesser.

Det fremgår af det fælles brev, at oversigten over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017 bliver udsendt ad to omgange. Dels udsendes oversigten inden udgangen af i år, og en revideret oversigt udsendes i første halvdel af 2016. Det skyldes, at de kommende planlovsændringer forventes at have en væsentlig betydning for den kommunale planlægning og dermed også for oversigten over de statslige interesser.

Læs mere i det vedhæftede brev.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Fælles brev fra erhvervs- og vækstministeren og KL vedr. kommuneplanerne