05. oktober 2015

Debat: Blandede byer giver harmoniske samfund

Kommunerne har brug for redskaber til at sikre en varieret boligmasse. Derfor er det ærgerligt, hvis Folketinget fjerner et af de få værktøjer, der gør det muligt at bygge boliger i attraktive områder, som er til at betale for almindelige mennesker, skriver Jørn Pedersen og Frank Jensen i et debatindlæg.

Af Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik-og Miljøudvalget og borgmester i Kolding Kommune, og Frank Jensen, medlem af KL's bestyrelse og overborgmester i Københavns Kommune

Regeringen har varslet en stor revision af planloven, som ifølge regeringsgrundlaget skal "give kommunerne mere frihed" i den lokale planlægning. Ikke desto mindre lægger den selv samme planlovsrevision angiveligt op til at fjerne kommunernes ret til at stille krav om, at nye boligområder også skal indeholde boliger, som kan betales af lav- og mellemindkomstfamilier.

I de større byer er grundpriserne i vækst. I København og Aarhus mangler der boliger, som kan betales af sygeplejersker og politibetjente. Ungdoms- og ældreboliger er en mangelvare i flere byer. Og som noget nyt har flere kommuner hovedbrud over, hvordan der kan findes boliger til de mange flygtninge, som har fået opholdstilladelse over det seneste år.

Kommunerne har kort sagt brug for redskaber til at sikre en varieret boligmasse. Derfor er det ærgerligt, hvis Folketinget fjerner et af de få værktøjer, der gør det muligt at bygge boliger i attraktive områder, som er til at betale for almindelige mennesker.

Planloven giver kommunerne mulighed for at stille krav i mange retninger, når nye dele af byen skal udvikles, eller eksisterende områder omdannes fra fx erhverv til bolig. Der kan stilles krav om parkeringsanlæg, byparker og støjvolde i området. Der kan lægges loft over andelen af erhvervsbyggeri. Men man mener åbenbart ikke, at der bør kunne stilles krav om boliger med en husleje, der giver plads til almindelige mennesker.

Det er ærgerligt, fordi det gør det svært at sikre en blandet by, hvor folk med jævne indkomster bor side om side med både top og bund af vores samfund. Hvor vi kender til hinanden på tværs af samfundslag. Sådan får man de mest harmoniske samfund.

Mange steder i Danmark ser man, hvad der sker, når byens billigste boliger klumpes sammen i store områder. Vi burde lære af fortidens fejl og sikre varieret og blandet boligbyggeri i fremtidens byområder - frem for skarpt adskilte rigmands-og fattigmandsghettoer.

På samme måde strider forslaget imod vores fælles ambition om en bedre balance mellem land og by, for hvis de store byer i Danmark bliver utilgængelige for mennesker med lavere indkomster, kommer det kun til at øge de sociale forskelle mellem landdistrikter og byområder.

Vores håb er derfor, at der kommer mere vægt på den oprindelige ambition med planlovsrevisionen: frihed til kommunerne, så vi bedre kan planlægge efter de lokale behov.

***

Debatindlægget er bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 5. oktober 2015