08. oktober 2015

Ældre som frivillige er en stor velfærdsressource

University College Lillebælt har med succes gennemført projektet EVARS. En systematisk afprøvning af et forløb, hvor ældre og professionelle kommer på uddannelse i frivilligt arbejde. På uddannelsesforløbet deltog 40 frivillige ældre og 15 professionelle fra fire deltagende kommuner.

Evalueringen viser, at de ældre bl.a. har sat stor pris på at få viden om frivilligt arbejde leveret i varierede læringsformer. Desuden har det været af stor værdi at skabe videndeling på tværs af frivillige og professionelle, siger Helle Stærmose, UCL og henviser til de positive resultater i evalueringen med de ældre frivillige. Målet med projektet har været at styrke strategier i kommunerne for frivillighed, social inklusion og samarbejdet mellem professionelle og frivillige samt at kvalificere ældre til at samarbejde med professionelle i velfærdssektoren.

Ældre udgør en vigtig ressource som frivillige for landets kommuner. Thyra Rasmussen, 69 år fra Nyborg Kommune, er en af de ældre, der takkede ja til EVARS. På de fem uddannelsesdage har hun fået viden om alt fra børn og unge til demens, og temaer som etik og kommunikation. Hun er allerede frivillig i kommunens Seniorinfo. - Emnerne har været meget inspirerende og oplysende. For eksempel fokus på vigtigheden af en klar rollefordeling mellem de frivillige og de professionelle, så man ved, hvem der gør hvad, siger Thyra Rasmussen, frivillig, tidligere ansat og byrådsmedlem i Nyborg Kommune.

De professionelle har ligeledes fundet det værdifuldt at blive bragt sammen med de frivillige. - De frivillige giver vigtige input til os i kommunerne. Ofte ved de bedre end os, hvor der er brug for frivillige indsatser. Gennem dialog finder vi ud af, hvor betydningsfuldt det er, at vi er helt skarpe på rammerne. Både de frivillige og de ansatte skal kende deres opgaver, siger Yvonne Henriksen, sektionsleder, Svendborg Kommune.

EVARS er et EU-projekt, som foruden Danmark også afvikles i Tyskland, Slovakiet og Østrig. Projektet bidrager i perioden 2013-2015 med viden om, hvordan man gennem uddannelse styrker frivillighedsområdet i kommunerne.

EVARS undervisningsmateriale er tilgængeligt til brug for alle kommuner og organisationer. Det består af fem komplette kursusdage med forslag til litteratur, undervisningsformer, refleksionsøvelser og meget mere. Det kan også rekvireres direkte hos UCL gennem Udviklingscenter for Samskabelse, der også gerne fortæller mere om brugen af materialet – http://samskabelse.ucl.dk/forside/om-udviklingscenter-samskabelse/

Hvis du vil vide mere så kontakt projektleder for EVARS Helle Stærmose, University College Lillebælt hhst1@ucl.dk.

 

Du kan læse mere om initiativer her