09. november 2015

Rimelige markedslejepriser til teleselskaberne

Teleselskaberne arbejder for en nedjustering af de lejepriser, som de betaler i forbindelse med placering af deres mobilantenner og –master på kommunale arealer.

Med vedlagte notat vil KL gerne informere kommunerne om rammerne for fastsættelse af rimelige markedslejepriser i dialog med teleselskaberne.

Kommunerne bør tage udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur”, der angiver 3 mulige metoder. Kommunerne er ikke forpligtigede til at vælge enten den ene eller den anden metode. Desuden henvises der til KL’s høringssvar til vejledningen ift. øvrige faktorer for fastsættelse af lejepriser.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Notat - fastsættelse af markedslejepriser for mobilmaster og -antenner

  • PDF

    Erhversstyrelses Vejl. markedsleje 2014

  • PDF

    Høringssvar vedr. vejledning om markedsleje for mobilantenner og master