17. november 2015

Ny metode til boligsocial monitorering

Boligsocial monitorering er et redskab, der kan løfte det strategiske arbejde med udsatte by- og boligområder. KL har derfor udarbejdet en guide til boligsocial monitorering til kommuner, som ønsker at arbejde mere systematisk og vidensbaseret med deres boligområder.

Mange kommuner har efterspurgt at kunne følge udviklingen i kommunens boligområder og dokumentere særlige socioøkonomiske udfordringer. Flere kommuner er i gang med at udvikle deres egne monitoreringssystemer, og andre har et ønske om det. Det kan imidlertid være forbundet med store ressourcemæssige og faglige udfordringer for den enkelte kommune.             

 

Guide til boligsocial monitorering

KL har derfor udarbejdet en guide til boligsocial monitorering. Guiden er lavet på baggrund af et pilotprojekt, som KL har kørt sammen med Randers, Svendborg og Helsingør Kommuner. KL og de tre kommuner har i projektet udviklet en metode til at trække data fra det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) over i kommunens geografiske informationssystem (GIS), hvor dataene kan ses på kort fordelt på boligområder. Se guiden her. KL har endvidere udarbejdet en liste over de indikatorer, det i dag er muligt at trække data på, og som siger noget om et boligområdes udsathed.

Hvorfor arbejde med boligsocial monitorering?

Der er mange gode grunde til at arbejde med boligsocial monitorering. Solid databaseret viden om kommunens boligområder kan bidrage til at skabe et bedre beslutningsgrundlag for de kommunale politikere. Monitoreringen kan bruges aktivt til at løfte det strategiske arbejde med kommunens udsatte boligområder. Ligesom den aktuelle viden om beboerne i boligområderne kan bruges til at styrke de målrettede indsatser på praksisniveau.

Læs mere om guiden, indikatorerne, samt andre værktøjer, der kan være nyttige, hvis man vil kaste sig ud i boligsocial monitorering på www.kl.dk/boligsocialmonitorering.