05. november 2015

Ministeren varsler opgør med kystnærhedszonen for at styrke erhverv og bosætning

Vi skal styrke mulighederne for erhvervsudvikling og bosætning i landdistrikterne, var Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsens hovedbudskab på KL’s Åben Land og Landdistriktsnetværk.

Med den kommende planlovsrevision på vej, holdt Ministeren kortene tæt til kroppen, men afslørede dog alligevel et par overordnede pejlemærker, da han besøgte netværket i fredags d. 30. oktober.

Opgør med kystnærhedszonen
Ministeren varslede et opgør med kystnærhedszonen, som i dag sætter en række begrænsninger for udviklingsmulighederne langs Danmarks ca. 7300 km kyst. Ingen detaljer blev fremlagt, men han afslørede dog, at det kommer til at handle om forbedrede muligheder for at udvikle områderne tæt på kysten. Ministeren pegede også på, at den kommende lovgivning skal være mere klar således at Natur- og Miljøklagenævnet ikke overlades med for stor en tolkningsopgave ift. de politiske intentioner og beslutninger.

Fra nedrivning til stimulation af vækst i landdistrikterne
For landdistrikterne, udtalte Ministeren, at Regeringen først og fremmest ønsker at bruge de økonomiske midler til at stimulere erhvervene og skabe flere arbejdspladser, fremfor tilskud til renovering og nedrivning. I den forbindelse pointerede Ministeren, at han stoler på, at de politiske beslutninger med god ret i højere grad kan træffes lokalt, når statens indflydelse i den lokale planlægning begrænses. Dermed understøttede han kommunernes ønske om mere lokal indflydelse på egen planlægning.

Invitation til kommunerne
I den kommende planlovspakke lægges vægten på de politiske ændringer af loven, men det er ikke nok, mener Ministeren. Derfor inviterede han kommunerne til at deltage i en efterfølgende lovteknisk revision, for her er der, som han udtalte brug for ”hverdagens helte”. Den mere lovtekniske del vil bl.a. have fokus på at gøre planloven mere tidssvarende og lettere at forstå.

En af hovedpointerne fra kommunerne selv var den nuværende regulering af detailhandlen. Nogle kommuner understregede, at de nuværende regler er alt for detaljerede og derfor kræver mange ressourcer at administrere. En regelforenkling er nødvendig, hvilket Ministeren tog til efterretning.

Åben Land og Landdistriktsnetværket er det samlende netværk for udviklingsmedarbejdere, planlæggere og andre der arbejder med landdistrikternes vilkår. Den forestående planlovsrevision og det kommende udspil om vækst og udvikling i Danmark, vil give nye muligheder for planlægning i det åbne land. Dette og mange andre temaer tages op i netværket i 2016. Du kan læse mere om netværket her.