10. november 2015

Hver fjerde kommune bruger privat indkvartering til flygtninge

Et godt supplement til boligplacering af de mange flygtninge, siger KL’s formand på baggrund af, at 17 ud af 61 kommuner i ny KL-undersøgelse huser flygtninge i private hjem.

28 procent af kommunerne svarer i en ny undersøgelse fra KL, at de er begyndt at huse flygtninge i private hjem. 61 kommuner har svaret på undersøgelsen, og af dem meddeler 17 kommuner, at de huser flygtninge i private hjem. Det skriver Politiken i dag.

KL’s formand Martin Damm siger på baggrund af undersøgelsen, at kommunerne i øjeblikket afprøver forskellige nye måder at boligplacere de mange nye flygtninge på. Det gælder for eksempel, at flygtninge bor i bofællesskaber, styrket samarbejde med boligforeninger og afsøgning af det private boligmarked.

”Privat indkvartering er således en del af den værktøjskasse, som kommunerne kan tage i brug for at løse udfordringerne med at finde boliger nok. Privat indkvartering kan være et godt supplement til de muligheder, der ellers er, ” siger Martin Damm.

Han tilføjer, at der kan være positive sideeffekter ved, at flygtningene bor under samme tag som danskerne:

”Det gavner integrationen. Hvis man falder godt til i et nyt samfund, er det afgørende, at man har kontakt med andre mennesker og opbygger et netværk. Privat indkvartering hos en dansk familie kan være en vej til det,” siger KL’s formand. 

Fælles forståelse om konkrete tiltag

KL lavede tilbage i januar en fælles forståelse med den daværende regering om at iværksætte konkrete tiltag, som kan sikre den bedst mulige integration af det øgede antal flygtninge, som kommer til Danmark. Martin Damm siger, at der fortsat er stor usikkerhed om, hvordan økonomien udvikler sig på dette område fremover, især vedrørende boliger og midlertidig indkvartering.

”Derfor aftalte vi med regeringen i september, at hele økonomien på integrationsområdet skal have et eftersyn, og at vi skal se på de barrierer, som kommunerne oplever i modtage- og integrationsindsatsen. Det er helt afgørende for kommunernes handlemuligheder, at der kommer styr på disse ting,” siger Martin Damm.

Ifølge aftalen med regeringen skal analysen af de økonomiske vilkår være afsluttet inden udgangen af januar. Og derefter vil KL forvente, at der findes løsninger, som sikrer kommunerne den fornødne økonomi og fleksibilitet i løsningerne for at kunne løse integrationsudfordringen på en fornuftig måde.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Analyse af kommunernes integrationsindsats (1)