09. november 2015

Høring af standarder for læringsindhold for brugerportalsinitiativet

Standarderne publiceres nu i version 0.8 til offentlig høring med høringsfrist 27. november 2015.

Den Fællesoffentlige Standardiseringsgruppe, der arbejder under Brugerportalsinitiativet, har som en del af dette arbejde gennemført en standardisering, der bl.a. muliggør standardiseret udveksling af læringsforløb mellem forskellige læringsplatforme.

Standarderne publiceres nu i version 0.8 til offentlig høring med høringsfrist 27. november 2015.

Høringen omfatter følgende udkast til DK-standarder for læringsindhold:

 • DK-LOM, som er en dansk applikationsprofil af ”IEEE Standard for Learning Objects Metadata – 1484.12.1”. DK-LOM beskriver metadata for et læringsobjekt, som kan anvendes, når et læringsobjekt skal fremsøges, udveksler, evalueres og anskaffes.

 • DK-Cartridge, som er et dansk standardiseret distributionsformat for digital læringsindhold. DK-Cartridge er en tilpasning af IMS Common Cartridge (version 1.3) til danske forhold.

 • DK-LTI, som er en profilering af IMS LTI-standarden til danske forhold. DK-LTI standardiserer to protokoller for henholdsvis opstart af et eksternt web-baseret digitalt læremiddel fra en læringsplatform samt for tilbageførsel af elevens opnåede resultater fra læremidlet til læringsplatformen. DK-LTI har indarbejdet anvendelse af UNI-Login.

Dokumenterne til høring kan findes i en zip-fil, der kan hentes her:

http://www.klxml.dk/bpi_standarder/Profiler-BPI-0.8.zip

Indholdet af zip-filen er beskrevet nærmere nederst på siden.

 

I løbet af høringsperioden

Processen efter høringsfristens udløb

 • Efter høringsfristens udløb behandles de indkomne høringssvar samt resultatet af de gennemførte POC, og der foretages de nødvendige tilretninger af standarddokumenterne.
 • Medio december forelægges DK-standarderne til godkendelse for Styregruppen for Brugerportalinitiativet, hvorefter de publiceres i version 1.0
 • Der arbejdes aktuelt også på at etablere den nødvendige efterfølgende organisering af samarbejdet mellem leverandører, KL, DIGST og MBUL  til det fremtidige vedligehold og udvikling af standarderne, så de kan tilrettes i takt med, at de tages i anvendelse, og der bliver gjort praktiske erfaringer med brugen af dem.

Indhold af zip-filen Profiler-BPI-08.zip :

Mappe

Dokument/fil

Beskrivelse

DK-LOM

DK-LOM-v0.8.pdf

Specifikation for en DK-LOM applikationsprofil

DK-LOM\Skemaer

DK-LOM-Extension-v1.0.xsd

XSD-fil for DK-LOM med danske vokabularer og udvidelser

 

DK-LOM-v1.0.xsd

XSD-fil for DK-LOM

DK-LOM\Eksempler

DK-LOM-eksempel.xml

Eksempel på en DK-LOM XML-fil

DK-Cartridge

DK-Cartridge-v0.8.pdf

Specification for et DK-Cartridge distributionsformat for digital læringsindhold.  

DK-Cartridge\Skemaer

DK-Cartridge-Resource-DK-LOM-v1.0.xsd

XSD-fil for løs valideret DK-LOM – her brugt ifm. DK-Cartridge resources

 

DK-Cartridge-v1.0.xsd

XSD-fil for DK-Cartridge

DK-Cartridge\Skemaer\DK-LOM

DK-LOM-Extension-v1.0.xsd

XSD-fil for DK-LOM med danske vokabularer og udvidelser – her brugt ifm. DK-Cartridge

 

DK-LOM-v1.0.xsd

XSD-fil for DK-LOM – her brugt ifm. DK-Cartridge

DK-Cartridge\Eksempler

DK-Cartridge-eksempel.dkcart

Eksempel på en DK-CartridgeZip-fil.

 

Hvis filen med eksemplet ikke kan åbnes, skal filename extension ændres til .zip

DK-LTI

DK-LTI-v0.8.pdf

Specifikation for en DK-LTI applikationsprofil

DK-LTI\Skemaer

DK-LTI-ResultList-v1.0.xsd

XSD-fil for DK-LTI med dansk udvidelse

 

DK-LTI-Outcomes-v1.0.xsd

XSD-fil for DK-LTI

DK-LTI\Eksempler

DK-LTI-Multi-Outcome-replace-request-eksempel-1.xml

Eksempel på DK-LTI tilbageførsel af flere resultater

 

DK-LTI-Multi-Outcome-replace-request-eksempel-2.xml

Eksempel på DK-LTI tilbageførsel af flere resultater

 

LTI-Basic-Outcome-replace-request-eksempel-1.xml

Eksempel på DK-LTI tilbageførsel af standard resultat

 

LTI-Basic-Outcome-replace-request-eksempel-2.xml

Eksempel på DK-LTI tilbageførsel af  standard resultat

 

LTI-Outcome-replace-ERROR-response-eksempel.xml

Eksempel på DK-LTI fejlsvar på tilbageførsel

 

LTI-Outcome-replace-OK-response-eksempel.xml

Eksempel på DK-LTI ok-svar på tilbageførsel

YDERLIGERE MATERIALE

 • LINK

  Profiler BPI 0.8 zip-fil

 • LINK

  Proof of Concept af standarder i brugerportalsinitiativet

 • LINK

  Leverandørmøde om høring af dansk profil af standarder for brugerportalsinitiativet