04. november 2015

Flygtningepres ændrer organiseringen

Otte ud af ti kommuner har opnormeret antallet af integrationsmedarbejdere, har omorganiseret eller har oprettet tværgående teams på integrationsområdet for at håndtere det stigende antal flygtninge. Samtidig sker der en skarpere prioritering af opgaverne, skriver Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Kommunerne ansætter integrationsmedarbejdere i stor stil og ændrer organisationen, så de kan håndtere det store antal flygtninge. Ved udgangen af august havde kommunerne allerede visiteret 7.049 nye flygtninge. Med et forventet antal flygtninge på 12.000 i år og næste år, står kommunerne med store udfordringer på integrationsområdet. 

I en analyse af kommunernes integrationsindsats lavet af KL oplyser otte ud af ti kommuner, at de i den nuværende situation må prioritere skarpere mellem opgaverne på integrationsområdet. Det skriver Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Det betyder, at de for at løse de akutte opgaver er nødsaget til at nedprioritere de mere servicebetonede og sociale opgaver, som ligger uden for de lovmæssige krav. De nedprioriterede opgaver kan være hjælp til familiesammenføring og til at finde bolig til familiesammenførte, personlige samtaler og opfølgning på, hvordan flygtningen trives i den nye tilværelse. Kun tre procent af kommunerne oplyser, at de ikke har ændret på prioriteringerne. 

Kommunerne sondrer altså skarpere mellem ”skal”- og ”kan”-opgaver på integrationsområdet. Flere kommuner fastslår i analysen, at det ikke er udtryk for en nedprioritering af integrationsindsatsen, men et udtryk for det pres, kommunerne er under.

Nye veje

Kommunerne finder også nye veje for at løse den store integrationsopgave, samtidig med at de ændrer organiseringen på området. Fire ud af ti oplyser, at de har udviklet nye metoder til integrationsarbejdet.

Mange af kommunerne oplyser, at frivillige borgere, foreninger og lokale virksomheder er en uvurderlig støtte og samarbejdspartner i integrationsarbejdet.

I Silkeborg Kommune har presset ført til omorganiseringer, opnormeringer og nye tværfaglige samarbejder i social- og integrationsafdelingen. Kommunen modtager i år 260 flygtninge, mens antallet for to år siden lå på 62. Siden april er antallet af medarbejdere på integrationsområdet blevet mere end fordoblet fra fem til 11 medarbejdere.

"I april var afdelingen totalt undernormeret. Vi løb rundt for at leve op til de basale ting, vi er forpligtede til i forhold til loven. Der var ikke energi til at gøre noget ekstra eller tænke tværfaglige samarbejder," siger leder af social- og integrationsafdelingen Mahds Bertram Larsen til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Efter opnormeringen er der kommet gang i nye metoder, der også bliver hjulpet på vej af en ekstra bevilling på fem millioner kroner til nye projekter på flygtninge- og integrationsområdet.

I Silkeborg udvikler man også nye tankegange i forhold til den måde, man samarbejder med civilsamfundet på.

"Der er en tendens til, at kommunen skal koordinere alting, men det er måske ikke altid nødvendigt. Vi arbejder på at opbygge nye kommunikationsveje, så vi ikke behøver at være inde over alt, for det har vi ikke ressourcer til," siger Mahds Bertram Larsen.

Læs mere om, hvordan Silkeborg har fordoblet antallet af integrationsmedarbejdere og har taget nye metoder i brug for at få flygtninge ud af ensomheden og ind på arbejdsmarkedet her.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Analyse af kommunernes integrationsindsats