10. november 2015

Antallet af flygtningebørn er tredoblet

På bare to år er antallet af flygtningebørn, der kommer til Danmark, mere end tredoblet. Og børn udgør nu 44 procent af alle flygtninge mod 29 procent for to år siden.

Både antallet og andelen af børn er steget markant i de seneste år blandt de flygtninge, der kommer til Danmark som asylansøgere og familiesammenførte.

Det viser en ny Momentum-analyse på baggrund af tal fra Udlændingestyrelsen, Danmarks Statistik og Eurostat.

I første halvår af 2015 var der i alt hele 3.383 asylansøgere og familiesammenførte flygtninge under 18 år, og de udgjorde dermed hele 44 procent af alle flygtninge. Der er sket mere end en tredobling af antallet af flygtningebørn siden samme halvår i 2013, hvor de kun udgjorde 29 procent af alle flygtninge. Stigningen er også voldsom i forhold til første halvår af 2014, hvor antallet var under det halve af i 2015, og de udgjorde 31 procent af alle flygtninge.

Det stiller ikke mindst de danske kommuner over for en kolossal opgave med at modtage de mange flygtningebørn på en god måde og give dem en frisk start på livet. I Hedensted Kommune er oplevelsen også, at børnene har det dårligere, end flygtningebørn generelt havde for få år siden, fortæller Karen Marie Nielsen, leder af kompetencegruppen for integration i Hedensted Kommune.

”Børnene har flere og hårdere oplevelser med sig, og det gælder også familiesammenførte. Desuden er flere af børnene traumatiserede på grund af egne oplevelser, hvor de førhen oftere var traumatiserede, fordi forældrene var det. Men vi oplever flere børn, der fortæller om skrækkelige oplevelser og tegner nogle tegninger, som siger alt. Så vi har en stor og vigtig opgave med at finde og hjælpe de børn, der har brug for noget støtte ud over, hvad de selv kan leve sig ud af,” siger Karen Marie Nielsen.

Læs  hele Momentum-analysen her