10. marts 2015

Virksomheder efterlyser helhedsorienteret indsats

Infrastruktur, mobil- og bredbåndsdækning samt en effektiv sagsbehandling i byggesager er de områder, som virksomhederne prioriterer højst i forhold til deres kommune, viser ny KL-undersøgelse.

En god infrastruktur, en stabil mobil- og bredbåndsforbindelse samt en kompetent og stabil sagsbehandling på bygge- og miljøområdet.

Det er de tre områder, som virksomhederne prioriterer højst, når de skal placere sig på det danske landkort, skriver KL’s nyhedsbrev Momentum. Resultaterne fremgår af en ny og omfattende undersøgelse blandt 1.501 danske virksomheder, som Rambøll har foretaget for KL.

Ifølge formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard, piller en effektiv dialog med kommunen en stor rolle for virksomhederne. Og ud fra undersøgelsen kan han se, at virksomhederne ikke bare har behov for en aktiv, men også en helhedsorienteret erhvervsindsats fra kommunernes side.

”Virksomhederne svarer både, at den kommunale sagsbehandling, muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og de fysiske rammer i form af gode motorveje, placeringen af erhvervsgrunde og en attraktiv by spiller en rolle for dem, når de skal placere sig. Det er alle områder, som kommunen beskæftiger sig med. Derfor er der behov for, at kommunerne tænker i hele viften og arbejder sammen på tværs af forvaltninger,” siger Jacob Bundsgaard til Momentum.

Stor forskel på hvad virksomheder efterlyser

Undersøgelsen viser også, at der er ganske stor forskel på, hvad virksomheder i forskellige brancher prioriterer. Virksomheder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri prioriterer eksempelvis god sagsbehandling i miljøsager og byggesager meget højt, mens servicevirksomheder lægger mest vægt på mobil- og bredbåndsforbindelse og infrastruktur. Blandt handels-, transport- og industrivirksomheder er det infrastrukturen og muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, der prioriteres højest.

Læs hele historien i Momentum nr. 5, 10. marts 2015