26. marts 2015

Ungeenheder hjælper de unge ud af ledighed

Jobcentrenes ungeenheder er gode til at holde styr på indsatsen over for unge, og det er en af forklaringerne på, at Danmark sidste år oplevede det største fald i ungdomsarbejdsløsheden i Europa.

Forbedrede konjunkturer, et fleksibelt arbejdsmarked og kontanthjælpsreformen har alle været medvirkende til, at det går den rette vej med ungdomsarbejdsløsheden i Danmark. Men også nye ungeenheder i jobcentrene har betydet, at færre unge ender i ledighed.

Med kontanthjælpsreformen fik kommunerne mulighed for at oprette særlige ungeenheder, som på tværs af forvaltninger kan følge de unge og sikre, at de ikke falder ud af uddannelser. I Furesø Kommune havde de allerede inden reformen oprettet en ungeenhed, og her er erfaringerne rigtig gode.

»Vi er gode til at møde de unge, hvor de er. Metoderne, tilgangen og fokus er et andet, når man har med unge at gøre. De er ved starten af deres livsbane. Vi skal være til rådighed på en anden måde og også have en tro på, at de har potentialer til at komme i uddannelse,« siger June Wibeck-Nilsson, der er leder af ungeenheden og det interne mentorteam i Furesø Jobcenter.

Hun kan godt mærke, at der i dag kommer færre unge ind af døren for at søge uddannelseshjælp. I januar 2015 var 10,8 procent af de under 25-årige ledige mod 14,1 et år tidligere. Det svarer til et fald på næsten en fjerdedel, og Danmark er dermed det land i EU, som har haft det største fald i ungdomsledigheden det seneste år. Det viser kortlægning foretaget af Momentum på baggrund af nye tal fra Eurostat, der er EU’s statistiske kontor.

Samarbejder på tværs

June Wibeck-Nilsson mener, at en af de største styrker ved ungeenhederne er det tværgående samarbejde, de er tovholdere på.

»Vi har et godt samarbejde med Uddannelsesvejledere fra UU og der skal ligeledes være et godt samarbejde på tværs af forvaltninger og med de andre aktører, der er omkring den unge. Dette er vigtigt, for man skal finde ud af, hvad de unges blik er rettet mod og hjælpe dem den vej, for det er der deres motivation ligger,« siger June Wibeck-Nilsson.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) og flere andre aktører peger også på andre elementer i kontanthjælpsreformen som medvirkende faktor til ungdomsledighedens fald. Reformen trådte i kraft pr. 1. januar 2014, og en væsentlig del af reformen var netop at flytte flere unge fra kontanthjælp til job eller uddannelse. June Wibeck-Nilsson mener, at flere af elementerne i reformen er brugbare. Hun peger især på kombinationen uddannelsespålæg og uddannelsesplan, som et godt redskab over for de unge.

»Det er et redskab, der gør samarbejdet med den unge meget målrettet, så vi hele tiden reviderer og holder styr på, hvor den unge er på vej hen. Det er en måde at sikre, at man undgår at sætte nye tilbud i gang uden at sikre, at det giver mening for den unge,« siger June Wibeck-Nilsson.

Du kan læse hele artiklen i Momentum, hvor du kan se udviklingen i det meste af Europa, her.