13. marts 2015

Undersøgelse af fusion udskudt

De delegerede på KL’s delegeretmøde har fredag med et snævert flertal stemt ja til et ændringsforslag om at udskyde beslutningen om at undersøge en fusion mellem KL og Danske Regioner.

”Jeg er glad for den demokratiske debat, vi har haft her på delegeretmødet. Det bekræfter, at demokratiet lever. Afstemningsresultatet viser med al tydelighed, at kommunerne samlet set ikke er klar til at sætte arbejdet med at undersøge mulighederne for en fusion i gang,” siger KL’s formand Martin Damm og fortsætter:

”Det har været vigtigt for os i KL’s bestyrelse at have en åben proces om den eventuelle fusion, og det, synes jeg, at dagen i dag har bekræftet os i, var en rigtig beslutning”

I november annoncerede KL og Danske Regioner, at man ville indlede drøftelser om en mulig fusion af de to interesseorganisationer, hvis dette blev godkendt på KL's delegeretmøde og Danske Regioners generalforsamling. På KL’s delegeretmøde skulle de delegerede tage stilling til at sætte gang i en nærmere undersøgelse af mulighederne for en fusion mellem de to organisationer.

På KL's delegeretmøde blev der stillet et ændringsforslag om, at KL skal afvente det kommende folketings afklaring af regionernes fremtid, før der tages stilling til at fortsætte undersøgelserne af grundlaget for en eventuel fusion mellem KL og Danske Regioner. 

Ændringsforslaget blev vedtaget med et snævert flertal. 248 delegerede stemte nej til ændringsforslaget, 255 stemte ja. Ingen stemte blankt, og ingen stemmer var ugyldige.

Dermed er fusionsovervejelserne sat på hold indtil videre.