05. marts 2015

Status for fordeling af flygtninge

Kommunerne har nu meldt tilbage til KL, om de ønsker at modtage flere flygtninge end den foreløbige kvote. KL’s formand roser kommunerne for at ville løfte en kæmpestor opgave.

Kommunerne må forvente at skulle modtage og boligplacere 12.000 flygtninge i 2015, hvilket er en tredobling, fra de oprindeligt 4.000 flygtninge.  Hertil kommer familiesammenførte.

Indtil den 1. marts kunne kommunerne melde tilbage til KL, hvis de ønsker at modtage endnu flere flygtninge end den foreløbige matematiske beregning af kommunekvoter.

Den eneste kommune, der har meldt tilbage, at de er parat til at modtage flygtninge udover den beregnede kvote, er Nyborg, der har givet tilsagn om, at de kan modtage 14 flere flygtninge udover de 101 flygtninge, som de i første omgang er blevet tildelt.

KL’s formand Martin Damm siger, at det ikke ændrer ved det samlede billede, at kommunerne løfter en kæmpeopgave.

”Man skal huske på, at kommunerne allerede står til at skulle modtage tre gange flere flygtninge plus familiesammenførte. Kommunerne gør en kæmpeindsats på dette område, og der har lokalpolitisk været en god debat. Jeg hæfter mig ved, at alle kommuner er klar til at tage de flygtninge, som de er blevet bedt om at gøre,” siger Martin Damm.

Han tilføjer, at en årsag til kommunernes tilbageholdenhed kan være den økonomiske usikkerhed, som er blevet væsentligt forøget som følge af, at flygtninge i integrationsperioden bliver omfattet af nedtrapningen af refusionsprocenten i det foreliggende forslag til refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet.

KL har i dag torsdag på baggrund af rundspørgen til kommunerne meldt resultatet til Udlændingestyrelsen. Herefter vil der ske en genberegning af kommunekvoterne, som kommunerne i hvert af de fem Kommunekontaktråd (KKR) så skal aftale og melde ind til Udlændingestyrelsen inden den 1. april.