12. marts 2015

Spørgetime om fusion

På KL’s topmøde skal de delegerede fredag tage stilling til, om KL skal indlede en undersøgelse af mulighederne for fusion med Danske Regioner. Det spørgsmål har givet anledning til mange modspørgsmål, som kom frem, da formændene for de to organisationer torsdag indtog scenen i Aalborg.

Vil en ny fælles organisation kunne finde fælles fodslag i spørgsmålet om regionernes nedlæggelse? Hvorfor bruge tid og ressourcer på noget, som måske ved et regeringsskifte bliver uaktuelt? Hvor meget regner I med at spare på en sammenlægning? Vil en samlet organisation ikke betyde, at de små og mellemstore kommuner sættes helt uden for indflydelse? Og tror I, at finansminister Bjarne Corydon ryster i bukserne over tanken om en fælles interesseorganisation?

Sådan lød nogle af spørgsmålene, da der torsdag var debat på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde. På dagsordenen var indstillingen fra KL’s bestyrelse til de delegerede om at give grønt lys til at undersøge mulighederne for en fusion mellem de to interesseorganisationer Danske Regioner og KL.

På scenen stod formændene for de to organisationer.

”Hvis vi slår os sammen, vil vi udgøre omkring 70 procent af den offentlige sektor. Det vil give styrke og en kraftigere organisation. Vi er optaget af, hvordan vi får løst opgaverne bedst – for borgerne,” lød det fra KL’s formand, som også forklarede, hvorfor de to organisationer ikke nødvendigvis vil vente med at sætte gang i en undersøgelse af mulighederne for en fusion til efter et folketingsvalg.

”Hvis vi var en privat virksomhed, ville vi tage en beslutning om søndagen og gennemføre den om mandagen. Sådan er det ikke for os. Vi beder her vores delegerede om et mandat til at gå i gang med at undersøge alle de spørgsmål nærmere, som vi hører i dag. Hvis der så sker ændringer i opgavefordelingen mellem de decentrale og centrale det næste år, så vil vi under alle omstændigheder stå stærkere, hvis vi forener vores kompetencer og styrker.”

Hånden i lommen på finansministeren

Det stod klart, at de to organisationers formænd går ind i arbejdet med et håb om, at en samlet organisation kan skabe mere sammenhængende løsninger for borgerne og samtidig have flere muskler at spille med over for regering og Folketing, bl.a. ved de årlige økonomiforhandlinger.

”Vi har nu fået styr på strukturen og opgavefordelingen i forbindelse med evalueringen af kommunalreformen. Men uanset hvilke opgaver, vi taler om – om det er sundhed, trafik, regional udvikling eller andet - så er et ord afgørende for borgerne – og det er sammenhæng. I dag har vi udfordringer på det område,” lød det fra Bent Hansen.

”Vi siger hele tiden til vores forvaltninger, at de skal arbejde på tværs, så det skal vi også kunne gøre. Nogle emner vil det selvfølgelig tage tid at blive enige om i en ny fælles organisation, men hvis det giver et bedre resultat for vores borgere, så er den tid da godt givet ud," sagde Martin Damm.

Det blev suppleret af en meget billedlig beskrivelse fra Bent Hansen:

”Det at have hånden nede i modstanderens lomme er ikke interessant, hvis vi i fællesskab kan have hænderne nede i finansministerens lomme.”

Er enden nær?

Ingen af de to formænd ville tage stilling til, om en mulig fusion af de to organisationer er starten på enden for regionerne.

”Det er en beslutning for Folketinget. Men uanset hvad, så tror jeg, at vi vil stå i en stærk position, hvis vi står sammen og siger, hvilken model der vil være bæredygtig, frem for at lade andre bestemme,” lød det fra Bent Hansen.

”Jeg køber ikke argumentet om, at fordi to interesseorganisationer slår sig sammen, så har vi magten til at starte en ny strukturreform. Selvfølgelig tror vi på os selv, men…,” sagde Martin Damm.

Plads til alle

Især spørgsmålet om de små og mellemstore kommuner og de små partiers stemme, er et spørgsmål, som flere gange blev nævnt i debatten.

”At de store kommuner skulle have faste pladser i KL’s bestyrelse, er en and. I KL har vi 17 medlemmer af bestyrelsen. Deres partifarve bestemmes af vælgerne, og de enkelte partier bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Det princip er godt, og det skal vi ikke lave om på,” slog KL’s formand fast.