24. marts 2015

Skolelederne står over for en stor og krævende opgave

Skolelederne bør have skarpt fokus på prioriteringen af deres arbejdstid og på hvilke opgaver de kan overlade til andre, siger formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg på baggrund af en medlemsundersøgelse.

”I KL anerkender vi, at skolelederne står over for en stor og krævende opgave i forhold til implementeringen af skolereformen, og det er mit indtryk, at der virkelig bliver leveret.”

Det siger formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler, i en kommentar til en medlemsundersøgelse fra Skolelederforeningen. Ifølge undersøgelsen svarer mere end hver fjerde af de godt 1.510 skoleledere og afdelingsledere, som har valgt at besvare undersøgelsen, at tiden ikke slår til, og at arbejdsmængden er for høj.

Michael Ziegler understreger, at det er vigtigt, at skolelederne har et skarpt fokus på, hvad de skal bruge deres arbejdstid på og hvilke faglige og administrative opgaver, de kan overlade til andre.

”Den prioritering og fokus er selvfølgelig noget, der skal ske i samspil med forvaltningerne og på den enkelte skole,” siger Michael Ziegler.

Han tilføjer, at det er vigtigt at skabe tid og rum til den faglige ledelsesopgave og opfordrer til, at skolelederen inddrager og bruger deres ledelsesteams og ressourcepersonerne på skolerne i den sammenhæng.

”Det gør mange allerede, men fra KL’s side opfordrer vi til, at man gør det i endnu højere grad,” siger Michael Ziegler.

Han påpeger, at skolelederne lige nu står med implementeringen af den største reform af folkeskolen nogensinde, og det vil tage tid, før reformen er kommet helt på skinner. Det arbejder forvaltningerne og skoleledere ihærdigt med hver dag.

En lokal beslutning

I undersøgelsen angiver 40 procent af de skoleledere og afdelingsledere, der har besvaret undersøgelsen, at skolens ressourcer ikke er tilstrækkelige i forhold til at løfte skolereformen. 50 procent angiver ”i nogen grad” og 10 procent ”i høj grad/meget høj grad.” Til det siger Michael Ziegler:

”Kommunerne er fuldt ud kompenseret for folkeskolereformen. Når det er sagt, er det selvfølgelig en lokal beslutning, hvordan kommunerne vælger at fordele ressourcerne til skoleområdet, herunder til den enkelte skole.”

15 procent færre skoleledere

Undersøgelsen fra Skolelederforeningen viser også, at 15 procent af skolelederne siden 2010 er forsvundet. Michael Ziegler siger, at det skal ses i det lys, at der i dag er cirka 230 færre folkeskoler end i 2008.

”Det skyldes fremfor alt, at kommunerne har ændret i skolestrukturen og lagt en del skoler sammen. Det har man gjort for at øge kvaliteten i undervisningen og for at effektivisere,” siger han og tilføjer:

”Vi skal samtidig huske på, at mange kommuner i denne periode har trukket administrative funktioner væk fra skolerne og ind på rådhusene. Det frigør således ledelseskraft til faglig ledelse,” siger Michael Ziegler.

Han henviser til, at tendensen er den samme for alle ledergrupper – og alle steder kan det blandt andet forklares med omorganisereringer til større enheder, og at administrative opgaver i stigende grad flyttes til forvaltningen.