27. marts 2015

Regeringen og KL indgår aftale om partnerskab på integrationsområdet

Partnerskabsaftalen skal styrke kommunernes integrationsindsatser igennem klare lokale mål, øget samarbejde og målrettet rådgivning med udgangspunkt i den aktuelle bedste viden på området.

Kommunernes indsatser over for flygtninge, indvandrere og efterkommere skal styrkes. Det er regeringen og KL enige om, og derfor har de to parter i dag indgået et partnerskab på integrationsområdet.

Partnerskabsaftalen betyder bl.a., at 20 kommuner skal forpligte sig på ambitiøse, lokale mål på områder, hvor netop deres kommune ønsker at styrke integrationen. I de konkrete partnerskaber får de deltagende kommuner også adgang til et styrket individuelt rådgivningstilbud, erfaringsudveksling mv.

Socialminister Manu Sareen siger:

”Jeg er glad for, at regeringen i dag har lavet en partneraftale med KL. Med aftalen sætter vi handling bag dele af regeringens integrationsudspil. Partnerskabet skal være med til at give integrationen i kommunerne et tiltrængt løft. De kommuner, der forpligter sig på partnerskabet, får en stærk, hjælpende hånd til at forbedre integrationen netop der, hvor skoen trykker allermest. Samtidig får alle kommuner gavn af en styrket rådgivningsindsats. Jeg er overbevist om, at det kommer til at gøre en forskel – både for kommunerne og den enkelte borger.”

Formand for KL, Martin Damm, siger:

”Det er glædeligt, at KL og regeringen i dag har indgået aftale om et partnerskab på integrationsområdet. Partnerskabet skal bygge på lokale mål for integrationen, og på den måde får vi sikret det lokalpolitiske ejerskab, som er så afgørende for, at vi kan ændre og styrke praksis på det her område. Kommunernes integrationsopgave er kompleks og skal løses lokalt sammen med virksomheder, uddannelser og borgere. Kommunerne kan naturligvis lære af hinanden, og derfor er jeg også meget tilfreds med, at der indgår et praksisnært rådgivningstilbud i partnerskabsaftalen.”

Regeringen har samlet set afsat ca. 40 mio. kr. til at indgå konkrete forpligtende partnerskaber med 20 kommuner og til en styrket rådgivningsindsats til gavn for alle kommuner.

Rådgivningen skal tage udgangspunkt i den bedste aktuelle viden om, hvad der virker i forhold til integrationen af flygtninge, indvandrere og efterkommere.  Viden og erfaringer fra partnerskabet vil blive spredt til de øvrige kommuner, ligesom rådgivningen på integrationsområdet generelt styrkes.

Partnerskabet vil både understøtte kommunernes integrationsindsatser i forhold til nyankomne flygtninge og familiesammenførte samt til indvandrere og efterkommere, som har boet i Danmark i en årrække, men som stadig har integrationsudfordringer.

Yderligere oplysninger:

Henrik Thomassen, kontorchef, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, telefon: 41 85 12 88.
Pressevagt, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, telefon: 40 70 69 01.
Niels Arendt Nielsen, Kontorchef, KL, telefon: 33 70 37 99.
Pressevagt, KL, telefon: 33 70 33 33.