05. marts 2015

Rådmand: Vigtigt med politiske investeringer i udsatte børns fremtid

Flere rådgivere i familiegrupperne, indsatser i barnets netværk, klare pejlemærker for indsatser, inddragelse og opfølgning samt samarbejde er nogle af nøgleordene i Aalborg Kommunes indsatser for udsatte børn og unge.

Når KL den 10. marts inviterer til konferencen ”Sæt tidligt ind – investér i udsatte børn og unge”, er en af oplægsholderne Mai-Britt Iversen, rådmand i Aalborg Kommune. Hun skal fortælle om, hvordan kommunen i mange år har arbejdet intenst med at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, og hvordan det især er sket med investeringsbrillerne på.

”Vi har investeret på flere områder. Først og fremmest har vi satset på myndighedsområdet ved at ansætte flere rådgivere i familiegrupperne. Det har vi bl.a. gjort, fordi det er vigtigt, at vi prioriterer at komme hele vejen rundt om barnet og optimere sagsbehandlingen. Det er forudsætningen for at lave nogle gode undersøgelser og handleplaner og kunne bruge den nødvendige tid med barnet og dets netværk. Samtidig er det vores oplevelse, at hvis der laves en strategi for barnet, og der følges op og ændres, hvis ikke indsatserne virker, så er det til gavn for styring af økonomien på området,” siger Mai-Britt Iversen til KL.dk og fortsætter:

”Men vi har også valgt at have flere ansatte, fordi socialrådgiverne gennem udvidet rådgivning og vejledning derved kan udgøre indsatsen i familien – frem for at visitere til en foranstaltning. Det er i øvrigt noget, som medarbejderne gerne vil, og som i høj grad virker forebyggende.”

Kommunen har desuden ansat netværksrådgivere, der bl.a. arbejder efter metoden ”Signs of Safety, som handler om, at rigtig mange ting kan afhjælpes i barnets netværk. Samtidig har kommunen – i lighed med mange andre kommuner – omlagt til i langt højere grad at bruge familiepleje frem for opholdssteder, og i samarbejde med Skoleforvaltningen er der ansat trivselspersoner i skolerne, som har været med til at reducere antallet af dropouts markant.

Centralt med pejlemærker

Mai-Britt Iversen peger på, at det har været centralt i kommunens udviklingsstrategi på området at sætte nogle helt overordnede pejlemærker for indsatsen i form af helhed/tværfaglighed, inddragelse af barnet selv og dets netværk - og indsatser baseret på faglig viden/forskning.

”Det, der især optager mig lige nu er, at vi er nødt til at se i øjnene, at for disse børn er omsorg ikke nok. Omsorg er rigtig godt, men der skal mere til. Skal de videre her i livet, så skal de have flere kompetencer. Vi har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at de udsatte børn klarer folkeskolen og er parate til uddannelsessystemet. Dermed har vi desværre ladt børnene i stikken,” siger hun.

Ingen politisk kampplads

Ifølge Mai-Britt er det lykkes kommunen – på et svært styrbart område - at opnå en langt højere grad af økonomisk, faglig og ikke mindst menneskelig bæredygtighed.

”Vi er lykkes med dette, fordi medarbejdere, ledere og politikere har været sammen om processen i Aalborg. Vi har fået lavet nogle principper, som alle er enige i, og som alle tager ansvar for. Det er måske det allervigtigste. Vi har arbejdet med åbenhed og gennemsigtighed om de udfordringer, der har været. Derfor har jeg også været så privilegeret som rådmand, at området ikke har været en politisk kampplads. Der har politisk været en vilje til at stå sammen skulder ved skulder om at finde løsningerne.”

Læs mere om KL’s konference ”Sæt tidligt ind – investér i udsatte børn og unge” her.