20. marts 2015

Pulje skal hjælpe ældre til et mere aktivt liv

Socialministeren afsætter knap tre millioner kroner til kommuner, der vil lave målrettede hjemmesider til ensomme ældre. Godt initiativ, men det kan ikke stå alene, siger KL.

Det skal være lettere for ældre borgere at finde informationer om aktivitets- og foreningstilbud i deres kommune.

Det er baggrunden for, at socialminister Manu Sareen udmelder 2,9 millioner kroner til etableringen af en hjemmeside i den enkelte kommune, der giver de ældre nemmere adgang til de relevante informationer. Formålet er at hjælpe ensomme ældre til en mere aktiv tilværelse.

Betingelsen for at søge midler fra puljen er, at hjemmesiden skal indeholde beskrivelser af frivillige organisationer og foreninger samt informationer om, hvordan man kommer i kontakt med foreningerne. Hjemmesiden skal kunne bruges både af borgeren selv, dennes pårørende eller eksempelvis hjemmehjælpen til at få overblik over de tilbud, som kan matche borgerens ønsker.

Relevant initiativ

Christian Harsløf, der er kontorchef KL’s Center for social og sundhed, finder initiativet relevant, da det har fokus på ensomhed.
”Vi oplever i stigende grad, at ældre føler sig ensomme. Det påvirker deres lyst til at spise og motivationen til at kæmpe for at genvinde noget af den tabte førlighed og meget mere,” siger han og tilføjer:
”Initiativet kan ikke stå alene, der skal mere til for at modvirke ensomhed, men der ligger rigtig mange muligheder i at involvere de lokale foreningsliv, frivillige og de ældres egne netværk i løsningen,” siger han.

Kan søge op til 50.000 kr.

Puljen er et led i en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og De Konservative om fremtidens hjemmehjælp. Den kan søges af kommuner, der ikke i forvejen har etableret en hjemmeside, der giver et samlet overblik over aktivitets- og foreningstilbud for ældre i kommunen.

Kommuner kan søge om op til 50.000 kroner til en statslig medfinansiering til etablering af en hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 29. maj kl. 12.