23. marts 2015

Playmaker styrker skolernes samspil med erhvervslivet

Som den første kommune har Aalborg Kommune ansat en erhvervsplaymaker, der skal realisere folkeskolereformens intentioner om at inddrage det lokale erhvervsliv, og det er der store perspektiver i, lyder det fra KL.

Med ansættelsen af en såkaldt erhvervsplaymaker sætter Aalborg Kommune turbo på at realisere folkeskolereformens intentioner om at inddrage det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne.

Valget er faldet på den 40-årige Thomas Overgaard, der har en baggrund som iværksætter, sælger og salgschef. Han skal hjælpe skolerne med at udvikle undervisningsforløb og projekter, der inddrager de lokale virksomheder. Samtidig skal han skabe kontakter til virksomheder og uddannelser og fortælle dem, at det er en god forretning at tage et medansvar for folkeskolerne i Aalborg.

”Alle børn skal blive så dygtige som de kan. Det handler ikke om det faglige, men også om at skabe en inspirerende skoledag, der giver eleverne lyst til at blive til noget på fremtidens nordjyske arbejdsmarked”, siger skolerådmand Tina French Nielsen.

Hun tilføjer, at motivationen får et stort løft, når eleverne kan se, at de kan bruge det, som de har lært. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne kommer ind i klasseværelset og eleverne kommer ud i virksomhederne.

Skaber nyt rum

Også KL ser store perspektiver i folkeskolernes arbejde med den åbne skole. Caroline Hegelund, der er specialkonsulent i Centret for Børn og Uddannelse, siger, at folkeskolereformen giver rig mulighed for gennem den åbne skole at styrke samarbejdet om elevernes læring, trivsel og lyst til videre uddannelse.

”Med den åbne skole er der skabt et nyt rum, hvor foreninger, kulturinstitutioner og andre eksterne interessenter kan byde ind med viden, kompetencer og gejst inden for deres eget ekspertområde. Vi ved, at mange kommuner arbejder med at understøtte skolernes arbejde og styrke samarbejde og koordinering mellem skoler, kultur- og fritidsliv og virksomhederne. Ansættelsen af en erhvervsplaymaker i Aalborg Kommune er et godt eksempel herpå” siger hun.

En god investering

I den kommende tid besøger den nye erhvervsplaymaker i Aalborg Kommune skole- og erhvervsvirksomheder i Aalborg Kommune.

”Både den store internationale virksomhed og den lille lokale håndværker kan bidrage til folkeskolen og få fordele ud af skolelarbejdet,” siger Thomas Overgaard.

”På kort sigt får de goodwill i lokalområdet, fordi de tager et medansvar for den lokale folkeskole. På længere sigt profilerer de sig blandt de unge som en spændende og attraktiv arbejdsplads, og det er en rigtig god investering, når de skal have fat i de unge i fremtiden,”, siger han.