12. marts 2015

Østergaard til kommunerne: Lad os lave en studehandel

Kommunernes minister fremhævede i sin tale kommunerne store indsats på flygtningeområdet, fornuftige og velprioriterede budgetter og et godt samarbejde med regeringen. Og så lagde han op til en hurtig studehandel om de lokale høringssystemer.

En hurtig studehandel.

Det havde økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) med til landets kommuner, da han gav regeringens hilsen på Kommunalpolitisk Topmøde 2015 i Aalborg.

Handlen går ud på at sikre både en bedre inddragelse af borgerne og en lettere og mere meningsfuld proces for kommunerne i forbindelse med lokale høringer.

”Et velfungerende lokalt demokrati er fundamentet for et godt fællesskab, hvor borgere, organisationer og erhverv bliver inddraget i beslutningerne. Flere analyser tyder dog på, at de lov-fastsatte høringer ikke i sig selv skaber den fornødne inddragelse. De lov-fastsatte terminer kommer ofte for sent i beslutningsprocessen,” sagde Morten Østergaard og fortsatte:

”På den måde bliver høringerne nogle gange overflødige, nærmest ceremonielle og rent ud sagt spild af alles tid og ressourcer. Og der er heller ikke nogen stærk systematik i, hvor der er lovkrav, og hvor der ikke er.”

Derfor lagde ministeren op til en rigtig studehandel i Aalborg.

”Hvis I er villige til at forpligte jer på bedre, tidligere og mere reel inddragelse af borgere og virksomheder i de kommunale beslutninger, så vil vi til gengæld gerne rydde op i de lovfaste krav og terminer for det. Bundlinjen skal være et mere levende og reelt inddragende nærdemokrati, men vi har tillid til, at hvis det er forpligtende fælles mål, så behøver vi ikke alle gøre det ens. Bare vi alle gør det godt.”

Det kan gøres bedre

Handelstilbuddet mødte klapsalver fra de over 1500 deltagere på topmødet, og KL’s formand Martin Damm var hurtigt til at tage imod handlen.

”Vi har gennemgået høringerne i KL’s bestyrelse, og der var 126 forskellige regler på tværs af sektorområder, fordel på 21 love og 24 bekendtgørelser. Derfor tager vi stærkt imod opfordringen fra ministeren. Det kan gøres bedre,” sagde Martin Damm.

Tak, tak, tak

Ministeren havde også taget ros med til Aalborg og kommunerne.

”Der kan være mange holdninger til asylpolitikken, men den måde I ude i mange kommuner har taget imod de her mennesker i en svær situation, kan der ikke være to meninger om. Tak for det, siger jeg på regeringens og hele Danmarks vegne. Tak, fordi I ikke på noget tidspunkt har rejst de mentale grænsebomme, men fra start erklæret jer parat til at løfte opgaven med at modtage de mange flygtninge, som pga. forhold, ingen af os her er herre over, nu står på vores dørtrin,” lød det fra ministeren.

Han pegede dog på, at der er brug for et fundamentalt opgør med den måde, vi modtager flygtninge på. De skal ses som en ressource, de skal møde samme krav, forventninger og muligheder som alle andre. Det vil være i centrum, når regeringen inden længe kommer med et nyt integrationsudspil, lød det fra ministeren.

”Fokus vil være på, at kommunerne skal sætte ambitiøse mål, følge op på resultaterne, anvende de indsatser, som vi ved virker, og ikke mindst dele viden med hinanden. Med aftalen fra januar har vi sikret ekstra ressourcer til en ekstraordinær opgave. Med integrationsudspillet vil vi naturligvis følge op og sikre, at mekanismerne i den grundlæggende finansiering afspejler ambitionen om at fokus er på arbejde.”

Vær beredte på at blive udfordret

Endelig roste Morten Østergaard også kommunerne for år efter år at levere og holde fornuftige og velprioriterede budgetter.

”Vi i regeringen har høje ambitioner for vores velfærdssamfund. Vi vil konstant udfordre jer på, om vi i fællesskab kan finde veje til at modernisere vores velfærd, så den lever op til borgernes forventninger, uanset om det er på rød stue, i 2.B eller hjemmehjælpen hos Fru Larsen på 2. sal. Forandring, forbedring og reformer er et grundvilkår for kommunerne – og det kræver en helt masse af jer.”