13. marts 2015

Organisationer og politikere roser KL’s debatoplæg

Både LO, Dansk Erhverv og minister for by, bolig og landdistrikter tager godt imod KL’s debatoplæg om at skabe øget vækst og udvikling i hele landet.

KL’s debatoplæg ”Fælles svar på fælles udfordringer”, som blev præsenteret på KL’s topmøde i går, bliver taget positivt imod af organisationer såvel som politikere. Oplægget giver flere bud på, hvordan vi kan skabe vækst og udvikling i hele landet for derved både at styrke vækstcentrene og skabe bedre rammer for landdistrikterne.

Hos LO roser næstformanden KL for at komme med nogle fornuftige forslag, som kan skabe mere vækst i Danmark. Fx er LO enig i, at både den digitale og fysiske infrastruktur skal forbedres for at gøre det lettere for folk at slå sig ned i områder, hvor der i dag er for dårlig netforbindelse og ringe vejnet.

”Det er også godt at høre, at KL erklærer sig enig i, at der er brug for at styrke produktionserhvervene i hele Danmark. KL foreslår – ligesom LO – at det bl.a. kan ske ved at lempe landzonebestemmelserne, så det bliver muligt for virksomheder og borgere at placere sig der, hvor det giver mest praktisk mening,” siger LO’s næstformand Lizette Risgaard.

Flere indsatser ved kystområderne

Hos Dansk Erhverv påpeger man, at der allerede i 2020 er potentiale for at skabe cirka 18.700 arbejdspladser inden for dansk turisme. Det kræver dog blandt andet, at kommunerne får friere rammer til at udvikle turismen i kystområderne. Derfor bakker Dansk Erhverv især op om de fire forslag fra KL om kyst og strand.

"Den nuværende planlov og naturbeskyttelseslov er for begrænsende i forhold til udvikling af dansk turisme, og derfor bakker Dansk Erhverv op om, at kommunerne får bedre mulighed for at træffe beslutninger og være fleksible ift. lovgivningen. Vi har fuld tillid til, at de lokale myndigheder kan træffe de rette og gunstige afgørelser for deres område,” siger Susanne Nordenbæk, chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv støtter også KL’s forslag om at skabe plads til flere små faciliteter, der understøtter natur og fritidslivet ved stranden.

”Det er på tide, vi tager et opgør med de rigide regler, som betyder, at det ikke er muligt at stille strandstole, ishuse, opbevaringsfaciliteter for friluftsgrej med videre op i udvalgte og afgrænsede områder. I andre europæiske lande med kystturisme har man i årtier fremmet et aktivt strandmiljø. Det er på høje tid, at vi følger trop i Danmark, så vi kan sikre os en større andel af det voksende antal turister,” siger Susanne Nordenbæk.

Uddannelsesinstitutionernes finansiering

I forhold til uddannelse fremhæver KL i debatoplægget nødvendigheden af, at vi bliver bedre til at uddanne de rette kandidater til at opfylde erhvervslivets behov både lokalt og nationalt. Derfor foreslår KL blandt andet, at der gennemføres en reform af uddannelsesinstitutionernes finansiering, så de får et stærkere incitament til at møde erhvervslivets behov. Samtidig vil KL gerne have forhøjet støtten til virksomheder for at oprette praktikpladser, så man derved sikrer, at der bliver uddannet flere faglærte.

Lizette Risgaard er enig med KL i, at taxametersystemet i hele uddannelsessystemet bør gennemgås og reformeres.

”Til gengæld er jeg helt uenig med KL i, at erhvervsskoleelever skal sættes ned på SU-niveau under deres skoleophold. Erhvervsskoleelever er i lære i virksomheder og bidrager til virksomhedens indtjening, og under skoleophold får arbejdsgiverne jo dækning for deres lønudgifter gennem AUB. Erhvervsskoleelevernes økonomiske forhold skal naturligvis fortsat aftales mellem arbejdsmarkedets parter og reguleres i overenskomsterne,” siger Lizette Risgaard.

Minister tager vel imod forslag

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S) skriver i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten, at de store byer har fået massiv byfornyelse, og at det nu er landdistrikternes tur. Derfor har regeringen også afsat 200 mio. ekstra i 2014 og 2015.

”Derudover har jeg omprioriteret de almindelige midler, så der er mere til de små byer, og samlet set bliver der brugt over en milliard i disse år. Men når det er sagt, så er det klart, at opgaven ikke er løst med det - der bliver brug for flere penge fremover,” skriver ministeren til Jyllands-Posten.

Han er positiv overfor KL's ideer om at genbruge materialer, når huse er fældet.

”Det er helt oplagt at sætte ekstra fokus på genbrug og genanvendelse af byggemateriale, når vi bruger så mange penge på nedrivning og renovering. Vi skal udnytte de værdifulde ressourcer, som byggematerialerne indeholder,” skriver Carsten Hansen.

Læs hele KL’s debatoplæg her.