20. marts 2015

O.15 Justering af forlig på undervisningsområdet

O.15 Justering af forlig på undervisningsområdet

I forlængelse af forlig af 15. februar mellem KL og LC om fornyelse af overenskomster og aftaler er parterne enige om følgende justeringer, som kan læses i forhandlingsprotokol 2 af 10. marts mellem KL og LC.

Justeringerne betyder, at forhøjelsen af fritvalgsordningen bliver mindre end anført i forlig af 15. februar, jf. forligets punkt 7 og 11. Herudover tilpasses overenskomsternes opsigelsesbestemmelser lov om offentlig digital post.

 

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

YDERLIGERE MATERIALE