26. marts 2015

O.15 Forlig med FOA - Fag og Arbejde og Fagligt Fælles Forbund - 3F

Forlig indenfor teknisk service.

Den 11. marts 2015 indgik KL og FOA - Fag og Arbejde og Fagligt Fælles Forbund - 3F forlig indenfor teknisk service.

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

Læs også LPNyt nr. 2015:28 - Forlig indenfor teknisk service.

YDERLIGERE MATERIALE