25. marts 2015

O.15 Forlig for beredskab - chefer

Forlig for beredskab - chefer.

Der er den 20. marts 2015 indgået forlig med Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Ingeniørforeningen, IDA og Teknisk Landsforbund om fornyelsen af overenskomsten for beredskabschefer, beredskabsinspektører og indsatsledere mfl. med en forhøjelse af pensionsbidraget og af vagtbetalingen til indsatsledere.

Overenskomsten er endvidere blevet forenklet, og aflønningen af honoraransat beredskabspersonale vil fremover ikke tage afsæt i indbyggertal. Ændringen af vilkårene for det honoraransatte beredskabspersonale træder i kraft med etableringen af de nye beredskaber.

Se forliget nederste på siden under "Yderligere materiale".

Læs også LPNyt nr. 2015:27 - Forlig for beredskab - chefer.

YDERLIGERE MATERIALE