18. marts 2015

Nyt team i krydsfeltet mellem kommuner og hospitaler

Et samarbejde mellem Ballerup, Furesø og Herlev kommuner om ældre medicinske patienter er et godt eksempel på fremtidens samarbejde på tværs af sektorer, lyder det fra KL.

Ballerup, Herlev og Furesø Kommune er i samarbejde med Region Hovedstaden og Gentofte og Herlev Hospital gået sammen om et nyt team af sygeplejersker med henblik på at skabe sammenhæng og bedre kvalitet for ældre medicinske patienter, der kan opleve at ryge ind og ud af hospitalerne.

”Teamet giver en enestående mulighed for at kunne tilbyde specialiseret sygepleje til borgerne,” skriver de tre kommuner i en pressemeddelelse, hvor de betegnet samarbejdet som unikt og det første af sin art i Danmark.

”Vi ved, at der er problemer for vores ældre borgere i overgangen mellem hospital og hjemmet. Det kan være svært for plejepersonalet i hjemmeplejen at vurdere og hjælpe borgerne, når de kommer hjem fra hospitalet,” siger Ballerups borgmester Jesper Würtzen. Han håber, at det nye team kan være med til at sikre, at færre borgere genindlægges, og at Herlev og Gentofte Hospital får bedre mulighed for at fokusere på de patienter, der reelt har brug for hjælp.

Det nye team består af specialiserede sygeplejersker med en bred og høj faglighed. Teamet kan tilkaldes af kommunernes personale i hjemme- og sygepleje, på plejecentre, rehabiliteringscentre og bosteder, samt praktiserende læger. De kan kontaktes når som helst, der er tvivl om en patient eller brug for specialiseret og midlertidig hjælp. Der er seks sygeplejersker ansat pr. 1. marts, men teamet skal bestå af otte sygeplejersker i alt.

Et godt initiativ

I KL betragter man samarbejdet om det nye team som spændende og et godt eksempel på tiltag, der viser vejen frem, når det gælder samarbejde på tværs af sektorer.

”Det er vigtigt at styrke samarbejdet mellem kommuner og hospitaler. Derfor er det et godt initiativ, der kan være med til at forebygge unødvendige indlæggelser,” siger Christian Harsløf, der er kontorchef i KL’s Kontor for Social og Sundhed.

Han tilføjer, at ved at være flere kommuner, der er fælles om teamet, opnås en størrelse og volumen, som giver bedre mulighed for at udnytte ressourcer og kompetencer.

Region Hovedstaden har bidraget økonomisk til projektet fra en særlig forebyggelsespulje, som skal støtte samarbejdet i gråzonen mellem kommunale og regionale opgaver.