09. marts 2015

Nye overenskomster i hus

Kommunale chefer samt ledere og mellemledere i den kommunale ældreomsorg har nu også fået fornyelsen af deres overenskomster på plads.

I fredags blev der indgået forlig mellem KL og cheforganisationerne om fornyelse af aftaler for kommunale chefer. Forliget indebærer bl.a., at overenskomst- og kontraktansatte chefers pension forhøjes. Det samme gør fritvalgstillæg til tjenestemandsansatte chefer.

I forliget, som KL og Forhandlingsfællesskabet indgik den 16. februar, blev det aftalt at ændre Rammeaftalen om Åremålsansættelse. Forliget for kommunale chefer indebærer derfor, at reglerne for fratrædelsesgodtgørelse ændres, så der ikke udbetales fratrædelsesbeløb, når den åremålsansatte bliver genansat på åremålsvilkår i samme stilling.

Endelig har parterne formuleret en række principper om etik i sager om afskedigelser af chefer

Personalepolitisk projekt på trapperne

I går søndag landede så endelig forliget for ledere og mellemledere i den kommunale omsorg mellem KL og FOA Fag og Arbejde samt LederForum.

Forliget indebærer bl.a., at pensionen forhøjes med 0,47 pct. pr. 1. april 2016. Der er også afsat nye midler til kompetencefonden.

Og endelig er det aftalt, at parterne vil afsøge muligheden for at gennemføre et personalepolitisk projekt, der ser på de ledelsesmæssige perspektiver og udfordringer inden for den kommunale ældreomsorg.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    http://www.kl.dk/menu/O15-Forlig-med-cheforganisationerne-id175693/?n=0&section=4850

  • LINK

    http://www.kl.dk/menu/O15-Forlig-for-lederemellemledere-i-den-kommunale-aldreomsorg-id175708/?n=0&section=4850