05. marts 2015

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi sendt i høring

KL har netop sendt forslag til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi i høring hos alle kommuner.

”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark”. Sådan lyder navnet på den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som KL netop har sendt i høring hos kommunerne.

Den nye strategi sætter retning for kommunernes udnyttelse af de digitale muligheder for de kommende fem år. Og den peger på, hvordan kommunerne bygger videre på det stærke fundament, der er skabt med den tidligere strategi.

”Kommunerne har både sammen og hver for sig taget det fulde politiske ansvar og ejerskab til arbejdet med digitalisering. Men arbejdet fortsætter, og vi skal løbende forny servicen og udnytte de muligheder, som den teknologiske udvikling skaber. Derfor har kommunerne nu sat en ny retning mod 2020, som skal fastholde og udbygge det stærke arbejde omkring fælleskommunal digitalisering,” siger KL’s formand Martin Damm.

KL opfordrer til, at den kommunalpolitiske drøftelse af forslaget tager udgangspunkt i strategiens målsætninger. En af målsætningerne er, at fælleskommunal digitalisering skal sikre en stærk decentral offentlig sektor.

”Vi skal bruge digitalisering til at styrke oplevelsen af nærhed og indflydelse på egen livssituation, hvilket stiller krav til vores evne til at involvere og motivere vores borgere og virksomheder. Det er jo dem, der i sidste ende skal nyttigøre den teknologiske udvikling til alles fordel. Det tætte partnerskab med borgerne og virksomhederne om, hvordan digitalisering og velfærdsteknologi bedst kan udvikles, udnyttes og skabe merværdi både for den enkelte og fællesskabet, er helt afgørende for succes, tillid og accept,” siger Martin Damm.

Konkret er det målet, at kommunerne løfter en række afgørende digitale indsatser i fællesskab, og at visionerne omsættes i en konkret handlingsplan i efteråret 2015.

På baggrund af de indkomne høringssvar forventer KL’s bestyrelse at behandle forslaget igen i maj 2015 med henblik på at vedtage strategien endeligt. Derefter går arbejdet med at konkretisere strategien i en form for handlingsplan i gang.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    http://www.kl.dk/menu/Lokal-og-digital--et-sammenhangende-Danmark1-id175424/?n=0&section=4652