27. marts 2015

LPNyt nr. 2015:31 - Forlig på håndværkerområde samt holddriftsaftalen

Der er den 20. marts 2015 indgået forlig med håndværksorganisationerne om overenskomsterne for håndværkere og den 6. marts 2015 vedrørende Aftalen om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt.

Overenskomst for Håndværkere
Løn
Grundlønnen til voksenelever hæves med 660,00 kr. (31/3 2000-niveau) pr. 1. april 2016.

Grundløn 33 indføjes som endnu en grundløn, som parterne lokalt kan aftale at anvende. Indplaceringen kan ikke gøres til genstand for behandling i tvisteløsningssystemet. Samtidig bortfalder særregel for Københavns kommune om brug af tvistløsningssystemet i sager om valg af grundlønssats. 

Pension og Frit Valg
Pensionsbidrag for pensionsberettigede håndværkere forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,53 %. Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen.

Pensionskarens
Karensperioden nedsættes pr. 1. april 2016 fra 10 måneder til 9 måneder.

Overenskomsten får ny titel
B
etegnelsen for Overenskomst for håndværkere ændres til ”Overenskomst for håndværkere og IT-supportere m.fl.”

Holddriftsaftalen

Satserne for forskudt tidstillæg samt tilkalde-/rådighedsvagt bliver med virkning fra 1. april 2016 forhøjet.

Følgende satser i 31/3 2000-niveau ændres:

1. april 2015

1. april 2016

Tillæg for forskudt tid

20,08 kr.

20,16 kr.

23,84 kr.

23,94 kr.

43,92 kr.

44,10 kr.

Tillæg for rådighedsvagt

24,20 kr.

24,25 kr.

28,87 kr.

28,99 kr.

 

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”. 

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Jakob Reinholt
Tlf: 330 3468
E-mail: jar@kl.dk


Konsulent Allan Graversen
Tlf: 3370 3220
E-mail: awg@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE