26. marts 2015

LPNyt nr. 2015:29 - Forlig med Fagligt Fælles Forbund - 3F

Den 12. marts 2015 blev der indgået forlig med Fagligt Fælles Forbund - 3F om specialarbejderoverenskomsten.

Lønforbedring
Grundlønstillægget forhøjes for alle grupper med 660 kr. til 2.560 kr.

Pension og pensionskarens
Karensperioden nedsættes til 8 måneder.

Pensionsbidraget for månedslønnede og timelønnede forhøjes med 0,11% til 14,66%. Forhøjelsen omfattes af fritvalgsbestemmelsen.

Pensionsbidraget for voksenelever forhøjes med 1,66% til 14,66%.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. april 2016.

Kompetencefonden
Der afsættes midler til kompetencefonden.

Uddannelser
Parterne vil i overenskomstperioden drøfte behovet for evt. at optage flere områder i overenskomsten – bl.a. faglært renovationsarbejder og greenkeeper.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Jakob Reinholt
Tlf: 330 3468
E-mail: jar@kl.dk


Konsulent Allan Graversen
Tlf: 3370 3220
E-mail: awg@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE