26. marts 2015

LPNyt nr. 2015:28 - Forlig med FOA - Fag og Arbejde og Fagligt Fælles Forbund - 3F

Den 11. marts 2015 indgik KL og FOA - Fag og Arbejde og Fagligt Fælles Forbund - 3F forlig indenfor teknisk service.

Pensionsforhøjelse og frit valg
Pensionsbidraget forhøjes med 0,53% i overenskomstperioden, og bidragsforhøjelsen indgår i en frit valgs model for ansatte med en samlet pensionssats på 14,03%.  

Kompetencefonden
Der afsættes midler til Kompetencefonden. 

Uddannelse
Parterne vil i overenskomstperioden drøfte, hvorvidt der er grundlag for at gøre uddannelsen til svømmebadsassistent permanent samt udvide antallet af udbudssteder. 

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”. 

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til: 

Chefkonsulent Jakob Reinholt
Tlf: 330 3468
E-mail: jar@kl.dk


Konsulent Allan Graversen
Tlf: 3370 3220
E-mail: awg@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE