25. marts 2015

LPNyt nr. 2015:27 - Forlig for beredskab - chefer

Der er den 20. marts 2015 indgået forlig med Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Ingeniørforeningen, IDA og Teknisk Landsforbund om fornyelsen af overenskomsten for beredskabschefer, beredskabsinspektører og indsatsledere mfl. med en forhøjelse af pensionsbidraget og af vagtbetalingen til indsatsledere. Overenskomsten er endvidere blevet forenklet, og aflønningen af honoraransat beredskabspersonale vil fremover ikke tage afsæt i indbyggertal. Ændringen af vilkårene for det honoraransatte beredskabspersonale træder i kraft med etableringen af de nye beredskaber.

Forenkling af overenskomst
En række bestemmelser i overenskomsten af ordensmæssig karakter udgår for at forenkle overenskomsten, uden at det ændrer på de grundlæggende ansættelsesvilkår for de ansatte på beredskabsområdet.

Vagtbetaling til indsatsledere
Tillæggene forhøjes med 30 kr. til henholdsvis kr. 405,20 og kr. 604,70.

For månedslønnet beredskabspersonale:
Pensionsforhøjelse
Pensionssatsen forhøjes med 0,40% fra 16,30% til 16,70%,  og pensionsforhøjelsen omfattes af frit valg. 

For honoraraflønnet beredskabspersonale:
Honorarer
Honorarerne er aktuelt baseret på indbyggertal i kommunerne. Med etableringen af de nye beredskaber vil honorarerne enten være angivet i overenskomsten, eller de skal fastlægges individuelt.  

Nyansatte indsatsledere skal aflønnes med et honorar på kr. 13.000, 20.000 eller 28.000 ud fra omfanget og karakteren af de opgaver, den pågældende er pålagt i beredskabet.

Beredskabschefer, viceberedskabschefer og beredskabsinspektører skal aflønnes individuelt efter drøftelse med den forhandlingsberettigede organisation.

For opgaven med og ansvaret for planlægning, drift og vedligeholdelse af det civile beredskab vil der være én sats på kr. 15.000. 

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Jakob Reinholt
Tlf: 330 3468
E-mail: jar@kl.dk


Konsulent Allan Graversen
Tlf: 3370 3220
E-mail: awg@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE