24. marts 2015

LPNyt nr. 2015:26 - Forlig for beredskabsområdet mv.

Der er den 12. marts 2015 indgået forlig på beredskabsområdet med FOA - Fag og Arbejde og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund om fornyelsen af overenskomsterne for basispersonale i beredskabet. Fra den 1. april 2015 er der kun én overenskomst for hele landet – Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale.

Sammenskrivning
Der har hidtil været to overenskomster på beredskabsområdet for henholdsvis København og Frederiksberg kommuner og for resten af landet.

Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg kommuner ophører pr. 31. marts 2015.

Samtidig skifter Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger navn.

Alle ansatte vil pr. 1. april 2015 dermed være omfattet af den samme overenskomst, som benævnes: Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale.

Arbejdstid
For ansatte i døgnvagt:
For døgnvagtgørende beredskabspersonale er vilkårene for arbejdstiden blevet mere fleksible:
- Arbejdstiden kan placeres i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 22.00.
- Den gennemsnitlige arbejdstid på 8 timer beregnes over 4 uger.

Højere individuel arbejdstid:
For både dag- og døgnvagtgørende personale bliver der mulighed for at indgå en aftale med ansatte om en højere arbejdstid på op til 3 vagtdøgn eller 60 timer om året.

Øvrige ændringer
Pension og pensionskarens
Pensionssatserne 13,8% og 14,05% forhøjes med 0,94% til 14,74% og 14,99%.  

Karensperioden nedsættes fra 10 måneder til 8 måneder.

Stillingskategori
Der indføres en stillingskategori ”ambulancefolk” med samme aflønning som brandmænd. Gruppen omfatter ufaglært arbejde af forskellig karakter og indbefatter ikke ambulancekørsel, der fortsat varetages af reddere.

Forenklinger og præciseringer
En række bestemmelser udgår på beredskabsområdet. Se nærmere herom i forliget. For ikke-døgnvagtgørende personale ydes holddriftstillæg ved 2. og 3. skifte uanset tidspunkt på dagen.  

Andre overenskomstområder:
Forliget med FOA omfatter også fornyelsen af overenskomsterne indenfor det maritime område, for trafikkontrollører og for formænd samt for kedel-, maskin- og motorpassere. Der blev aftalt pensionsforhøjelser og nedsættelse eller afskaffelse af pensionskarens. 

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Jakob Reinholt
Tlf: 330 3468
E-mail: jar@kl.dk


Konsulent Allan Graversen
Tlf: 3370 3220
E-mail: awg@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE