17. marts 2015

LPNyt nr. 2015:24 - Forlig med FOA - Fag og Arbejde

Der er den 11. marts 2015 indgået forlig med FOA – Fag og Arbejde om overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/-chefer.

Pension
Kantineledere og rengøringsledere/chefer har fået forhøjet deres pension pr.1. april 2016 med 0,48% fra 13,5% til 13,98%.

Frit valg
Pensionsforhøjelsen indgår i fritvalgsordningen. 

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”.

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Konsulent Isabel Bjørg Carlander
Tlf. 3370 3555
E-mail ibc@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • O.15 Forlig for kantineledere og rengøringsledere og -chefer