16. marts 2015

LPNyt nr. 2015:23 - Forlig med Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Mandag den 9. marts 2015 blev der indgået forlig med Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk om fornyelse af Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber.

Årligt honorar
Det faste årlige honorar forhøjes med 696,00 kr. i 31/3 2000-niveau for:

  • Menigt brandpersonale
  • Holdledere
  • Holdledere med ansvar for varetagelsen af den tekniske ledelse på skadesstedet

Præciseringer
Fra 1. april 2015 betegnes Overenskomsten ”Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet.”

I § 13, (Tilskadekomst) stk. 1, bemærkningen, angives det, at det aktuelle niveau for den maksimale dækningssum i ulykkesforsikringen pr. 1. januar 2015 er 750.869 kr.

De nye beredskaber
Der iværksættes et personalepolitisk projekt om brugen af deltidsansatte, honoraraflønnede brandfolk i de nye beredskaber.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Jakob Reinholt
Tlf: 330 3468
E-mail: jar@kl.dk

Konsulent Allan Graversen
Tlf: 3370 3220
E-mail: awg@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • O.15 Forlig for deltidsbeskæftiget brandpersonale