16. marts 2015

LPNyt nr. 2015:22 - Forlig med FOA - Fag og Arbejde

Torsdag den 12. marts 2015 blev der indgået forlig med FOA – Fag og Arbejde om overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Døgnarbejdstid
Forlig med FOA, Sundhedskartellet, SL og 3F om fornyelse af de tre arbejdstidsaftaler af 26. februar 2015 er blevet tiltrådt.

Pension
Tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner har fået forhøjet deres pension pr.1. april 2016 med 0,06% fra 14,0% til 14,06% .

Frit valg
Pensionsforhøjelsen indgår i fritvalgsordningen. 

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”.

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Konsulent Isabel Bjørg Carlander
Tlf. 3370 3555
E-mail ibc@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • O.15 Forlig for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner