16. marts 2015

LPNyt nr. 2015:21 - Forlig for HUS-REN

Der er den 10. marts 2015 indgået forlig med FOA-Fag og Arbejde og 3F – Fagligt Fælles Forbund om fornyelse af overenskomst for rengøringsassistenter, overenskomst for husassistenter, overenskomst for ikke-faglærte og overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter og –elever.

Løn
Lønnen for alle grupper ex. elever og ungarbejdere hæves med fuldt gennemslag pr. 1. april 2016 med 417 kr. årligt (31/3 2000-niveau). Kvalifikationsløn løntrin 17 til løntrin 17 + 417 kr. Kvalifikationsløn løntrin 20 til løntrin 20 + 417 kr. For rengøringsteknikere kvalifikationsløn løntrin 17 + 3.800 kr. til løntrin 17 + 4.217 kr. Kvalifikationsløn løntrin 20 + 3.800 kr. til løntrin 20 + 4.217 kr. For erhvervsuddannede serviceassistenter kvalifikationsløn løntrin 23 til løntrin 23 + 417 kr.

Pensionskarens
Pensionskarens for alle månedslønnede grupper nedsættes fra 10 måneder til 8 måneder pr. 1. april 2016.

Døgnarbejdstid
Forlig med FOA, Sundhedskartellet, 3F og SL om fornyelse af de tre arbejdstidsaftaler af 26. februar 2015 er blevet tiltrådt.

Dagarbejdstid
Der er aftalt et tværgående projekt i perioden om dagarbejdstid

Personalepolitiske projekter i øvrigt
Der er aftalt et projekt om synlig skolerengøring.

Herudover er der aftalt et større tværgående projekt om forebyggelse af vold, trusler og chikane.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”.

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Konsulent Isabel Bjørg Carlander
Tlf. 3370 3555
E-mail ibc@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE