16. marts 2015

LPNyt nr. 2015:20 - Forlig med FOA - Fag og Arbejde

Torsdag den 12. marts 2015 blev der indgået forlig med FOA – Fag og Arbejde om overenskomst for social- og sundhedspersonale.

Løn
Lønnen for ikke-uddannet social- og sundhedspersonale hæves med fuldt gennemslag, således at grundlønnen hæves fra løntrin 11 til løntrin 11 + 1.124 kr. (31/3 2000-niveau). Kvalifikationsløn løntrin 12 hæves til løntrin 12 + 1.124 kr.

Pensionskarens
Karensperioden nedsættes pr. 1. april 2016 fra 10 måneder til 8 måneder for månedslønnet ikke-uddannet social- og sundhedspersonale.

Døgnarbejdstid
Forlig med FOA, Sundhedskartellet SL og 3F om fornyelse af de tre arbejdstidsaftaler af 26. februar 2015 er blevet tiltrådt.

Bofællesskaber(botilbud).
Pr. 1. april 2016 udvides bestemmelsen til at omfatte botilbud efter både § 107 og § 108 i lov om social service.

Uddannelsesprotokollat 4
Aftalen om ret til uddannelse for ikke-uddannede forlænges til 30. april 2018.

Videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent
Det præciseres i overenskomsten, at videreuddannelse skal kunne betale sig, og at de lokale parter opfordres til at sikre, at social- og sundhedsassistenter ikke får en lønnedgang efter endt videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent. Endvidere anbefales det, at lønnen efter endt uddannelse til social- og sundhedsassistent er kendt, inden den ansatte starter på uddannelsen.

Personalepolitiske projekter
Der er aftalt følgende projekter:

  • Projekt om afløsningspersonale
  • Projekt om forebyggelse af vold, trusler og chikane i forhold til arbejde med borgere med særlige problemstillinger

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”.

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Konsulent Isabel Bjørg Carlander
Tlf. 3370 3555
E-mail ibc@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • O.15 Forlig for social- og sundhedspersonale