10. marts 2015

LPNyt nr. 2015:19 - Forlig med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger

Lørdag den 21. februar 2015 blev der indgået forlig med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger for kommunallæger m.fl.

Kommunallæger

Pensionerede tjenestemænd
Dækningsområdet udvides med pensionerede tjenestemænd og andre, der

får udbetalt egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til. Grupperne undtages dog fra overenskomstens pensionsbestemmelse. 

Bestemmelsen gælder for nyansættelser, der etableres efter overenskomstens udsendelse. 

Modernisering den lokale løndannelse
Som en forsøgsordning kan forslag til aftale om ydelse af lokale tillæg forhandles mellem ansættelsesmyndigheden og kommunallægen selv. 

Forslag sendes til den lokale repræsentant af Foreningen af Speciallæger i form af udkast til aftale. 

Pension
Pensionsbidrag for kommunallæger forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,54 % fra 17,72 % til 18,26 %.

 

Speciallægekonsulenter i Københavns Kommune

Grundlønnen forhøjes pr. 1. april 2016 til følgende pr. ugentlig time:

 

Gennemsnitligt ugentligt timetal

Årligt grundbeløb

pr. 1. april 2016

(31/3 2000-niveau) Kr.

4

 73.066

5

 91.509

6

 109.850

7

 127.992

8

 146.435

9

 164.676

10

 182.817

11

 201.260

12

 219.501

 

Aflønning for konsulenter med 3 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse ændres pr. 1. april 2016 til 495,42 kr. (31/3 2000-niveau) pr. påbegyndt time.

 

Afdelingslæger, 1. reservelæger og reservelæger i Københavns kommune

Protokollatet fornyes på uændrede vilkår

 

Læger, der udfører klinisk arbejde i kommunerne

Protokollatet fornyes på uændrede vilkår.

 

Klinisk arbejde i kommunerne

Parterne har aftalt at iværksætte et projekt, som skal afdække det kommunale behov for lægelig arbejdskraft og søge løsninger på eventuelle problemstillinger knyttet til en overenskomstdækning heraf.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”.

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Tine Torslev From
Tlf: 3370 3113, e-mail titf@kl.dk

Konsulent Emil Lillelund
Tlf: 3370 3721, e-mail eml@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE