09. marts 2015

LPNyt nr. 2015:16 - Forlig for ledere/mellemledere i den kommunale ældreomsorg

Søndag den 8. marts 2015 blev der indgået forlig med FOA – Fag og Arbejde og LederForum om overenskomst for ledere/mellemledere i den kommunale ældreomsorg.

Pension
Pensionen for ledere/mellemledere forhøjes med 0,47% pr. 1. april 2016 fra 14,65% til 15.12%.

Frit valg
Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen, således at den ansatte nu kan vælge mellem udbetaling eller pension for den del af pensionsbidraget, der udgør 14,15%.

Kompetencefonden
Der er afsat nye midler til kompetencefonden.

Personalepolitisk projekt
Parterne vil afsøge muligheden for at gennemføre et personalepolitisk projekt vedrørende de ledelsesmæssige perspektiver og udfordringer inden for den kommunale ældreomsorg.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Sine Panfil
sipa@kl.dk  Tlf. 3370 3524

Konsulent Isabel Carlander
ibc@kl.dk Tlf. 3370 3555