09. marts 2015

LPNyt nr. 2015:15 - Forlig med cheforganisationerne

Fredag den 6. marts 2015 blev der indgået forlig med cheforganisationerne om fornyelse af aftaler for kommunale chefer.

Åremål
Ved forliget med Forhandlingsfællesskabet af 16. februar 2015 blev der indgået aftale om ændring af Rammeaftale om Åremålsansættelse.

Dette forlig indebærer, at reglerne for fratrædelsesgodtgørelse ændres, så der ikke udbetales fratrædelsesbeløb, når den åremålsansatte bliver genansat på åremålsvilkår i samme stilling.

Ændringen gælder for nyansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. juni 2015 eller senere.

Provenuet herfra indgår i chefforligene.

Pension
Overenskomst- og kontraktansatte chefers pension forhøjes: 

  • Den 1. juni 2015 med 0,30% fra 18,75% til 19,05%.
  • Den 1. april 2016 med 0,50% fra 19,05% til 19,55% 

Fritvalgstillæg til tjenestemandsansatte chefer forhøjes: 

  • Den 1. juni 2015 med 0,30% fra 0,55% til 0,85%.
  • Den 1. april 2016 med 0,50% fra 0,85% til 1,35% 

Etik i sager om afsked af chefer
Parterne har i fællesskab i overenskomstperioden formuleret en række principper om etik i sager om afskedigelse af chefer. Etikpapiret er vedhæftet som bilag 1 i forhandlingsprotokollerne.

Projekter
Parterne har aftalt flere projekter, bl.a. et projekt om seniorpolitik, som har til formål at belyse hvordan ændringer i tilbagetrækningsalderen påvirker den enkelte chef.

Forenkling
Overenskomsttekster er tilpasset og forenklet, og dette arbejde vil fortsætte i redigeringsfasen.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Gitte Lyngskjold,
Tlf. 3370 3424, e-mail gly@kl.dk

Konsulent Emil Lillelund,
Tlf. 3370 3721, e-mail eml@kl.dk

Kontaktperson vedrørende spørgsmål om åremålsansættelse og etik i afskedssager:

Chefkonsulent Niels Nørby Pedersen,
Tlf. 3370 3358, e-mail nnp@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE