06. marts 2015

LPNyt nr. 2015:14 - Forlig for socialrådgivere og socialformidlere

Søndag den 1. marts 2015 blev der indgået forlig med Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNAL om overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere.

ATP
ATP-bidraget for socialrådgivere forhøjes til A-sats den 1. april 2016.

Pension
Socialrådgiveres pensionssatser forhøjes den 1. oktober 2016 som følger: 

  • 14,37% forhøjes til 14,70%
  • 14,50% forhøjes til 14,70%
  • 17,70% forhøjes til 18,00%. 

Socialformidleres pensionssatser forhøjes den 1. april 2016 som følger: 

  • 15,65% forhøjes til 16,10%
  • 17,70% forholds til 18,15%.

Arbejdstid
I overenskomstperioden gennemføres et arbejdstidsprojekt med det formål at forberede O.18 forhandlingerne, med henblik på at de nugældende centrale arbejdstidsregler på dagområdet søges gjort mere enkle, ens og smidige.

Kompetencefonden
Nye midler er afsat til Kompetencefonden.

Kompetenceudvikling
Parterne finder det naturligt, at leder og medarbejder sammen drøfter rammer og betingelser for kompetenceudvikling, når medarbejderne arbejder på at nå beskrevne udviklingsmål og gennemføre planlagte udviklingsaktiviteter.

Periodedrøftelse
Parterne vil drøfte cand.soc. uddannedes fremadrettede lønindplacering i overenskomstperioden.

Forenkling
Overenskomsttekster er tilpasset og forenklet, og dette arbejde vil fortsætte i redigeringsfasen.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale". 

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Gitte Lyngskjold
Tlf. 3370 3424, e-mail gly@kl.dk

Konsulent Emil Lillelund
Tlf. 3370 3721, e-mail eml@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • O.15 Forlig for socialrådgivere og socialformidlere