05. marts 2015

LPNyt nr. 2015:13 - Forlig med Serviceforbundet

Torsdag den 5. marts 2015 blev der indgået forlig med Serviceforbundet for så vidt angår overenskomsten for flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl. samt for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente og tilsynsførende m.fl. i Københavns og Frederiksberg kommuner.

Sammenskrivning af overenskomster
Parterne er enige om i redigeringsfasen at sammenskrive overenskomst for flyvepladsledere, AFIS-operatører, sikkerhedsmedarbejdere m.fl. med overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente og tilsynsførende i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Pension og pensionskarens
Pr. 1. april 2016 forhøjes pensionsbidragene med 0,45 % samt pensionskarensen nedsættes fra 10 måneder til 8 måneder for flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl.

Frit valg
For museumsbetjente i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune indføres mulighed for frit valg for den del af pensionsbidrget, som overstiger 15,79 %.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Konsulent Allan Graversen
Tlf. 33 70 32 20, e-mail: awg@kl.dk

Konsulent Hasse Gustafsson
Tlf. 33 70 37 69, e-mail: hgu@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE